Pressemeddelelse fra Danske Speditører

Pressemeddelelse fra Danske Speditører

Oprettelsesdato

19.11.2014 - 13:58

 

Danske Speditører har i dag udsendt en pressemeddelelse, med forslag om oprettelse af en Logistikkommission.

Følgende pressemeddelelse er udsendt:

Danske Speditører foreslår en Logistikkommission

Vejtransportrådet er på trapperne med en temperaturmåling af de brancher, som tager sig af godset på vejene. Det virker seriøst. Vi vil få bekræftet, at brancherne har levedygtige virksomheder og stærke kompetencer.

Danmark som tygdepunkt for godslogistikken i Nordeuropa

Lad os tage glæden på forskud som springbræt for hele logistiksektorens fremtid i Danmark. Lad os få en LOGISTIKKOMMISSION, som kan samle alle aktører og myndigheder til en indsats for at gøre Danmark til tyngdepunkt for godslogistikken i Nordeuropa og skabe endnu flere jobs, endnu flere kompetencer og yderligere vækstfordele til det øvrige danske erhvervsliv.

Lige som "Vækstforum for det blå Danmark", er Vejtransportrådets arbejde en opsummering og en anerkendelse af, hvad der allerede eksisterer af styrker og muligheder på dette specielle område. Men sådan som globussen er skruet sammen, er det ikke tilstrækkeligt at se på sektorerne hver for sig. Lastbiler og togvogne, skibe og fly er byggeklodser i et kompliceret samlesæt, som også omfatter terminaler, lagre, disponering, dokumenter, jura og myndighedsindsatser. Logistik og ledelse af forsyningskæder handler om varernes veje over hele den vide verden. Det er kollektiv transport af værdier til gavn for beskæftigelse, erhvervslivet og forbrugere. Og vi kan det dér. Det er realistisk, at 10 pct. af verdens logistik kan blive styret fra Danmark” udtaler Danske Speditørers administrerende direktør Martin Aabak.


Logikcentre skal ligge i Danmark, ikke i Nordtyskland eller Sydsverige

Vi har nogle aktuelle udfordringer. En af dem er en investering på et tocifret milliardbeløb, som om få år er vekslet til en Femern Bælt-forbindelse. Godstogene gennem Femernforbindelsens tunneller skal standse i Danmark. Det gør de, hvis der er noget at komme efter. Logistikcentre til at samle eksportvarer fra producenter og fordele importvarer til forbrugere skal ligge i Danmark, ikke i Nordtyskland eller Sydsverige.

Vi skal se ud over hindringer, som f.eks. at chaufførfaget har 60 pct. af sine udøvere i aldersgruppen 40 til 60 år, og at det om kort tid bliver mere end svært at rekruttere nye. Vi skal kunne spille på hele det internationale klaver, og udføre opgaverne med de ressourcer der er til rådighed - præcis som andre succesrige danske industrigrene gør.

Alle brancher, myndigheder og interessenter skal samles om én opgave
Danske Speditører taler aktuelt med flere politikere, herunder transportministeren - som gerne vil være med til at opdyrke Danmarks og danske virksomheders logistikkompetencer. Det kræver, at alle brancherne; alle myndighederne; alle interesserne samles om én opgave - at få kræfterne vendt i samme retning. Det er selvfølgelig virksomhederne, som skal drive vækstarbejdet; men en logistikkommission kan hjælpe med at udpege de led i kæden, som skal styrkes, og de huller og knolde i vejen, som skal afskaffes, for at det hele kommer til at spille. Hvis vi er troværdige, får vi øget adgang til den kapital, der behøves for at komme op over en gennemsnitlig virksomhedsstørrelse på omkring fem ansatte - hvad der er tilfældet i dag i godsvognmandsbranchen.

Skulle vi ikke se at komme i gang ”udtaler Martin Aabak afslutningsvis?