Tysk lov om mindsteløn truer dansk erhvervsliv.

Tysk lov om mindsteløn truer dansk erhvervsliv.

Oprettelsesdato

29.12.2014 - 11:21

 

Loven omfatter tyske og udenlandske vognmænd og speditionsvirksomheder, der har landevejstransporter i Tyskland.

Hvem er omfattet?

Efter reglerne er det fastsat ved lov, at ALLE ansatte (over 18 år) i tyske virksomheder inden for ALLE brancher mindst skal oppebære en grundløn på 8,50 euro pr. time.

Mindstelønnen omfatter ALT lønarbejde i Tyskland (dog ikke tillæg, som eksempelvis udefradrag (diæter, særlige tillæg, præmier mv.).

Er lov i strid med den frie bevægelighed?

I Danske Speditører, er vi af den opfattelse, at der bør ske en sondring af, hvorvidt den nye tyske lov er i strid med den frie bevægelighed i EU. Det er et faktum, at loven som den foreligger nu, kan være i strid med den frie bevægelighed og det er et faktum, at loven vil være en lov, der vil medføre uoverskuelige store administrative byrder for det danske transporterhverv der udfører international transporter.

Dansk erhvervslivs konkurrenceevne er i fare.

Implementeres den nye lov i sin nuværende form, vil dette medføre en forvridning af dansk erhvervslivs konkurrenceevne på den internationale scene. De tyske politikers ønske om, at indføre en mindsteløn, der ikke kun rammer de tyske lønmodtagere men som også rammer lønmodtagere på tværs af landegrænserne, vil ikke kun ramme transportudbyderne.

Transportkøberne som jo omfatter en bred pallette af dansk erhvervsliv, vil ligeledes kunne forudses, at blive berørt af det tyske tiltag om mindsteløn. Markedspriserne på det internationale transportmarked, vil kunne blive påvirket af det tyske tiltag, når alle udenlandske chauffører der udfører internationale transporter i Tyskland, skal underkastes den nye tyske mindstelønsats.

Handling efterlyses af Transportministeren og Erhvervsministeren.

I Danske Speditører er vi af den opfattelse, at det tyske tiltag omkring mindsteløn, bør få den danske Transportminister og den danske Erhvervsminister til at tage kontakt til deres tyske minister kollegaer.

Loven som den fremstår nu, er uigennemsigtig og vil medføre uoverskuelige økonomiske og administrative byrder for dansk erhvervsliv.

Sagen taget op i EU kommissionen.

I Danske Speditører har vi med stor tilfredshed noteret os, at sagen nu er taget op med EU kommissionen. Ulla Tørnæs (V) har udfordret kommissionen omkring legaliteten i den nye tyske lov om mindsteløn og det forventes, at EU kommissionen, vil svare på hendes henvendelse om 6 uger.  

Nationalt samarbejde

Da udfordringen omkring den tyske mindsteløn rammer dansk erhvervsliv bredt, er Danske Speditører gået i dialog med Dansk Industri, ITD og ATL. Sammen vil vi vurdere vores kommende skridt i denne sag både nationalt og på EU plan.

Danske Speditører er af den opfattelse, at man i det mindste bør afvente EU kommissionen svar, således det i første omgang kan konstateres, om lovgrundlaget for den tyske lov om mindsteløn, i det hele taget er holdbart.

Til orientering kan du HER læse et foreløbigt fakta ark, som er udarbejdet af ITD

Peter Nielsen

Politisk Chef

Danske Speditører