Chaufførmangel i Europa anno 2024

Den udbredte mangel på chauffører udgør en global udfordring med mere end 3 millioner ledige stillinger på verdensplan. I Europa alene står vi over for en aktuel mangel på mere end 233.000 lastbilchauffører og 105.000 buschauffører.

I løbet af det seneste år er chaufførmanglen blevet mere udtalt globalt, bortset fra i Europa og USA, hvor problemet midlertidigt er aftaget som følge af en nedgang i transportefterspørgslen. Faktorer som krigen i Ukraine, høj inflation og stram pengepolitik i større økonomier har resulteret i stigende energipriser, højere forbrugerpriser og øgede renter. Dette har igen ført til en reduktion i forbrugernes købekraft, hvilket har dæmpet forbrug og investeringer og dermed negativt påvirket behovet for transporttjenester.

Chaufførmanglen er dog fortsat en strukturel udfordring. Mellem 55 % og 75 % af alle godstransportvirksomheder og over 82 % af virksomheder, der udfører erhvervsmæssig personbefordring, står overfor en alvorlig eller meget alvorlig udfordring med at finde chauffører.

Udfordringer for kommende chauffører i transportsektoren

De betydelige udgifter forbundet med uddannelse og opnåelse af diverse tilladelser, sammen med de høje krav til chaufførers kvalifikationer, opfattes af transportindustrien som hindringer for indtræden i chaufførfaget. En anden væsentlig barriere, som transportsektoren påpeger og som potentielt kan afskrække potentielle chauffører, er det udfordrende arbejdsmiljø samt kravene til en sund work-life balance.

Kvalificerede forudsigelser indikerer, at den globale chaufførmangel i 2028 stiger til over 7 millioner. Europa forventes at stå over for en mangel på cirka 745.000 lastbilchauffører og omkring 275.000 buschauffører.

Den demografiske udfordring

Andelen af chauffører over 55 år er markant højere end andelen af chauffører under 25 år i mange lande, og dette mønster gælder også for Europa. I Europa udgør chauffører over 55 år en tredjedel af den samlede chaufførpopulation. Kina, Usbekistan og Tyrkiet er de eneste lande, der har en større andel af unge chauffører. Andelen af lastbilchauffører under 25 år udgør mindre end 5 % i Europa, mens unge under 25 år kun udgør 3 % af Europas buschauffører.

Danmark deler denne demografiske tendens med resten af Europa og har også en betydelig andel af chauffører over 55 år. Samlet set udgør Save chauffører over 55 år mere end 36 % af Danmarks lastbilchauffører, mens andelen af buschauffører over 55 år er over 60 %.

Med en aldrende chaufførpopulation og en meget lav andel af unge under 25 år – under 7 % for lastbilchauffører og under 1 % for buschauffører – tegner det til, at Danmark står over for ikke bare en stor, men en kæmpe demografisk udfordring, når de ældre chauffører gradvist går på pension.

FAKTABOKS:

Vejtransportrådets under Færdselsstyrelsen har fokus på chaufførmanglen især i Danmark. Derfor har Vejtransportrådet nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af foråret oversender en rapport til Vejtransportrådet med forslag til, hvordan chaufførmanglen kan mindskes.

Rådgivningsgruppens forslag tager afsæt i følgende problemstillinger:

  1. Rekruttering af chauffører
  2. Fastholdelse af chauffører i erhvervet
  3. Adgangsbarrierer
  4. Digitalisering
  5. Bødekataloget

Savner internationalt udsyn

“I Vejtransportrådet har vi set et første udkast til anbefalinger fra arbejdsgruppen, og det ser fornuftigt ud for så vidt angår chaufførmanglen i Danmark, men jeg savner det internationale perspektiv og udsyn,” siger adm. direktør Martin Aabak fra Danske Speditører.

“De danske myndigheders manglende anerkendelse af de udenlandske chaufførers vilkår står i skarp kontrast til den betydning for stabile vareforsyningskæder til og fra danske virksomheder som den internationale godsfragt med lastbil reelt er garanten for,” påpeger speditionsdirektøren og fortsætter “Politisk bør det prioriteres at få infrastrukturen på plads – eksempelvis er der mangel på parkeringspladser, hvor chaufførerne kan holde deres lange, lovmæssigt fastsatte hvil. Hertil kommer en rigid bødepraksis, hvor selv små forseelser kan udløse markante bøder til chaufførerne og effekten af bestemmelserne i den EU-vejpakke, som reelt er overhalet af virkeligheden, men som fortsat trækker kapacitet ud af markedet. Det gælder særligt cabotagereglerne, som ikke længere tjener noget formål, og kravet om lastbilernes periodiske returnering til hjemlandet. Begge forhold, som alle klimainteresserede i øvrigt burde forlange stoppet.”

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: