19.07.2021 Ændring af momsregler for transportydelser fra d. 22. december 2021

Til trods for vores løbende dialog med Skattestyrelsen, hvor vi sammen med en række organisationer, har udtryk vores bekymring overfor denne praksisændring, har Skattestyrelsen ikke ændret deres fortolkning af den såkaldte LC-dom*.

Det betyder, at der nu gennemføres en skærpelse i de danske momsregler for transportydelser. Den nye praksis bevirker, at det vil være en betingelse for momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsender eller modtager af varer, som udføres til steder udenfor EU. Det vil sige, at underleverandørydelser ikke længere vil være omfattet af momsfritagelsen. I praksis vil det betyde, at den speditør, som indgår aftale direkte med afsender eller modtager af varerne vil opfylde...

Til trods for vores løbende dialog med Skattestyrelsen, hvor vi sammen med en række organisationer, har udtryk vores bekymring overfor denne praksisændring, har Skattestyrelsen ikke ændret deres fortolkning af den såkaldte LC-dom*.

Læs mere her
8.7.2021
Danske Speditører om mangel på chauffører: Vi skal have fokus på de gode historier

Særinteresser og pressen har pustet enkeltsager om dårlige velkår blandt chauffører op, og det skader hele branchen og gør faget mindre attraktivt. "Hvem ønsker en fremtid i en branche, der bliver talt ned til og set ned på" skriver Martin Aabak, adm. direktør i Danske Speditører i debatserien på MobilityWatch. ...

22.6.2021
Nyt import IT-system træder i kraft 1. juli 2021

Den 1. juli 2021 idriftsættes første del af det nye importsystem, som understøtter e-handel og en ny toldangivelse med et reduceret datasæt (H7). Toldangivelse med reduceret datasæt må anvendes til privat- og erhvervsmæssig import af varer til en værdi under 1150 kr., som ikke er punktafgiftspligtige eller omfattet af varebestemmelser. Altså alle lavværdivarer, hvor der kun sk...

22.6.2021
Matchfunktion i Manifestsystem opretholdes frem til 1. oktober 2021

Toldstyrelsen har netop informeret os om, at matchfunktionen i Manifestsystemet opretholdes frem til den 1. oktober 2021. Toldstyrelsen skriver følgende:

17.6.2021
Branchen i samlet opråb: - Anmeld dieseltyverier!

Tyverier af diesel fra transportvirksomheder er igen blevet genstand for debat i transportbranchen. Disse tyverier er velkendte, men mange transportvirksomheder vælger ikke at anmelde tyverierne, fordi den generelle opfattelse er, at det ikke kan betale sig. Dermed viser tallene fra politiet formodentligt kun toppen af isbjerget.

17.6.2021
Danske Speditører tilfreds med dansk stævning hos EU-domstolen

EU-kommissionen har sendt den danske 25-timersregel for lastbiler til EU-domstolen, hvor regeringen ser ud til at ville kæmpe for dens overlevelse. Lobbyforeningen Danske Speditører er til gengæld glad for stævningen.

Siden 2018 har en dansk særregel, den såkaldte 25-timersregel, sat begrænsninger på, hvor længe lastbilchauffører må opholde sig på offentlige rastepladse...

14.6.2021
Webinar om risikostyring den 22. juni.

Vi har i Danske Speditører flere gange tidligere haft fokus på risikostyring.

Senest i artiklen "Pas på kontrakterne", kunne I læse et eksem...

20.5.2021
Fremtidens logistik 2021

Efter et turbulent 2020 i coronaens tegn, er vi glade for at kunne byde dig velkommen til konferencen Fremtidens logistik 2021 som afholdes den 16. september 2021 i forbindelse med Transportens dag i Messecenter Herning. Konferencen er for både transportkøbere- og sælgere, og fokuserer på hvordan digitalisering og fokus på klima kan skabe værdi for begge...

13.4.2021
Danske Speditørers generalforsamling 2021

Danske Speditørers årlige generalforsamling afholdes online tirsdag den 11. maj kl. 13.00. Du kan læse mere om arrangementet her

25.3.2021
Opdateret guide til regler om f-skat i Sverige

Vi har nu fået afklaret følgende:

  • Hvilke typer af transporter, der er omfattet af reglerne
  • Hvor stor en del af fakturaen, som de 30% skal tilbageholdes af
  • Hvordan man skal forholde sig som underleverandør, og som speditør med underleverandører

 

2.3.2021
Generalforsamling: Danske Speditører Nord
  • Dato: 25. marts 2021
  • Tid: 11:00 - 11:45
  • Sted: Teams

Program:

11:00 Velkomst samt referat af året 2019 + 2020 v/Bo Lysegaard

11:15 Fremlæggelse af regnskab 2019 + 2020 v/Anders Hald Jensen

11:2...