I fredags, den 13. november 2020, opdaterede Rumænien deres restriktioner for alle rejsende fra Danmark. Det betyder at alle rejsende fra Danmark nu er pålagt 14 dages karantæne.Her fra Udenrigsministeriets hjemmeside:

Nordisk Speditør Forbund (NSF) afholder forbundsmøde (generalforsamling) torsdag den 26. november 2020 fra 15.30 til 16.30.

På grund af corona-situationen i de nordiske lande vil NSF's forbundsmødet undtagelsesvis blive afholdt som et online møde

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne:

tir, 08/09/2020 - 11:15 Toldkonferencen 2020

Det store tema for årets toldkonference er BREXIT, som træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Hvad skal du vide når du skal eksportere og/eller importerer fra Storbritannien efter den 1. januar 2021?

Du vil på konferencen høre fra både Toldstyrelsen, det danske brexit kontor og fra Storbritanniens side, hvordan handlen med UK skal foregår efter 1. januar 2021. Få foruden dette, viden om hvordan du skal forholde dig til vejtransporter og køre/hviletid, cabotage og tilladelser/certifikater og mht. luftfart - hvilke tilladelser du skal have.

tir, 08/09/2020 - 09:27 Logistik konferencen 2020

Formatet i år er anderledes end ved sidste års logistik konference, men emnet ”Fremtidens logistik” er fortsat det samme, og aktuelt som aldrig før.

Fremtidens logistik 2020 har i år ikke kun fokus på digitalisering, men også hvordan vi håndterer andre former for disruption ex. pandemier der påvirker hele forsyningskæden. Logistikbranchens fornemmeste opgave er netop at optimere hele forsyningskæden - fra jord til bord uanset omstændighederne.

EU-Vejpakken er nu vedtaget af Europa-Parlamentet og EU-Ministerrådet. Fredag den 31. juli 2020 offentliggjorde EU to EU-forordninger. 

EU-Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nu blevet enige om den sociale søjle og markedssøjlen i EU-Vejpakken. Men EU-Kommissionen har netop taget forbehold for to af elementerne.

Det betyder, at det sidste punktum – i modsætning til hvad man måske skulle tro – om Vejpakken ikke er sat. 

Fødevarestyrelsen udsendte den 16. juni 2020 en ny, midlertidig ordning med en procedure for import af vin fra lande uden for EU.  

På det seneste møde i Koordinationsudvalget under Danske Speditører bidrog cheføkonomen i Jyske Bank med en oversigt, der viser, at bunden i den økonomiske krise i kølvandet på Covid-19 nu er nået.

Direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, skriver i sin dagbog fra de første otte uger af Corona-krisen, at mange har fået et nyt og mere positivt syn på logistik og godstransport.

Danske Speditører opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at tage det alvorligt, når EU-Kommissionen nu for anden gang truer Danmark med en retssag om parkeringsbegrænsningen på de statslige rastepladser langs motorvejene.