Danske Speditørers årlige generalforsamling afholdes online tirsdag den 11. maj kl. 13.00. Du kan læse mere om arrangementet her

Vi har nu fået afklaret følgende:

  • Hvilke typer af transporter, der er omfattet af reglerne
  • Hvor stor en del af fakturaen, som de 30% skal tilbageholdes af
  • Hvordan man skal forholde sig som underleverandør, og som speditør med underleverandører

 

  • Dato: 25. marts 2021
  • Tid: 11:00 - 11:45
  • Sted: Teams

Program:

11:00 Velkomst samt referat af året 2019 + 2020 v/Bo Lysegaard

11:15 Fremlæggelse af regnskab 2019 + 2020 v/Anders Hald Jensen

11:25 Gennemgang af evt. spørgsmål

tir, 22/12/2020 - 15:28 Glædelig jul og godt nytår
Dette år har været ganske særligt. Det siger man hvert år, men i år må det siges at der er vægt bag ordene.
 
COVID-19 tog livsgreb på vores samfund. Den lagde gader øde, mens den fyldte hospitalerne. Den satte med bobler grænser for vores sociale liv. Og lod med begrænsningerne de bobler sprænge, hvori vi havde vores planer, vores håb og vores samliv.
 
Et frygteligt år går på hæld i en mørk tid, efter et mørkt år. Der var få lyspunkter. Men de lys, der var, skinnede måske ingen steder lysere, end i vores branche.
I fredags, den 13. november 2020, opdaterede Rumænien deres restriktioner for alle rejsende fra Danmark. Det betyder at alle rejsende fra Danmark nu er pålagt 14 dages karantæne.Her fra Udenrigsministeriets hjemmeside:

Nordisk Speditør Forbund (NSF) afholder forbundsmøde (generalforsamling) torsdag den 26. november 2020 fra 15.30 til 16.30.

På grund af corona-situationen i de nordiske lande vil NSF's forbundsmødet undtagelsesvis blive afholdt som et online møde

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne:

tir, 08/09/2020 - 12:15 Toldkonferencen 2020

Det store tema for årets toldkonference er BREXIT, som træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Hvad skal du vide når du skal eksportere og/eller importerer fra Storbritannien efter den 1. januar 2021?

Du vil på konferencen høre fra både Toldstyrelsen, det danske brexit kontor og fra Storbritanniens side, hvordan handlen med UK skal foregår efter 1. januar 2021. Få foruden dette, viden om hvordan du skal forholde dig til vejtransporter og køre/hviletid, cabotage og tilladelser/certifikater og mht. luftfart - hvilke tilladelser du skal have.

tir, 08/09/2020 - 10:27 Logistik konferencen 2020

Formatet i år er anderledes end ved sidste års logistik konference, men emnet ”Fremtidens logistik” er fortsat det samme, og aktuelt som aldrig før.

Fremtidens logistik 2020 har i år ikke kun fokus på digitalisering, men også hvordan vi håndterer andre former for disruption ex. pandemier der påvirker hele forsyningskæden. Logistikbranchens fornemmeste opgave er netop at optimere hele forsyningskæden - fra jord til bord uanset omstændighederne.

EU-Vejpakken er nu vedtaget af Europa-Parlamentet og EU-Ministerrådet. Fredag den 31. juli 2020 offentliggjorde EU to EU-forordninger. 

EU-Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nu blevet enige om den sociale søjle og markedssøjlen i EU-Vejpakken. Men EU-Kommissionen har netop taget forbehold for to af elementerne.

Det betyder, at det sidste punktum – i modsætning til hvad man måske skulle tro – om Vejpakken ikke er sat.