Ny vigtig cabotagedom

Ny vigtig cabotagedom

Oprettelsesdato

18.02.2014 - 11:55

 

Der er for nylig afsagt en vigtig dom ved Retten i Sønderborg angående forståelsen af cabotageforordningen. 

Dommen omhandlede betingelsen om, at en international tur skal være afsluttet før, der lovligt kan opstartes en cabotagetur. 

Trafikstyrelsen og politiet har anlagt en restriktiv fortolkning af dette krav, og har oplyst at det fx ved stykgods ikke er nok, at en af de internationale ture er afsluttet men, at hele bilen skal have været tom. 

Ligeledes har det været tvivlsomt om stykgodsbiler der kører til terminal, efter losning på terminal, må køre videre med gods der var ombord på importturen. 

I pågældende sag ankom en stykgodsbil fra Tyskland til speditørens terminal i Padborg. Alle partier på bilen blev losset på terminalen, og bilen blev efterfølgende læsset med gods til national distribution. I blandt det gods, der blev læsset på terminalen, befandt sig partier fra importturen. 

Chaufføren blev stoppet af politiet på vej til trekantsområdet, og efter en kontrol blev der udstedt et bødeforlæg da politiet mente, at den internationale tur ikke var afsluttet, hvorfor der ikke kunne køres lovlig cabotage. Dette skyldtes, at der var gods ombord fra den internationale tur. 

Efter en dialog om sagen med Juridisk afdeling hos Danske Speditører, valgte speditøren at nægte sig skyldig i ulovlig cabotage. Efter et længere forløb, hvor politiet i første omgang nægtede, at der kunne ske domstolsprøvelse, kom sagen for retten i februar 2014. 

Resultatet af dommen blev, at den pågældende transport var lovlig cabotage, hvorfor speditøren blev frifundet. 

Dommeren konstaterede, at det faktum, at godset blev losset på terminalen i Padborg, medførte at den internationale tur var afsluttet, hvorfor den pågældende bil lovligt kunne påbegynde en cabotagetur. 

Udover at dommen viser, at myndighedernes håndhævelse af cabotageforordningen ikke var i overensstemmelse med gældende ret og dermed understreges det, at den praksis myndighederne håndhæver reglerne på er problematisk ud fra et retssikkerhedssynspunkt, som Danske Speditører tidligere har givet udtryk for i en  pressemeddelelse.  

Dommen giver endvidere svar på et vigtigt praktisk spørgsmål angående stykgodsforsendelser, der kommer via speditørens terminal inden den nationale distribution påbegyndes. 

”Dommen må forstås således, at såfremt alt godset losses på terminalen, kan der lovligt påbegyndes cabotagekørsler, ligegyldigt om det gods, der læsses, indeholder varer fra importturen. 

Danske Speditører er derfor tilfredse med den afsagte dom og ser frem til, at myndighederne frem over vil udføre deres kontrol i overensstemmelse med den afsagte dom” udtaler Politik- og Relationschef Peter Nielsen fra Danske Speditører.