Danske Speditører afholder konferencen "Logistik 2019"

Danske Speditører afholder konferencen "Logistik 2019"

Oprettelsesdato

19.12.2018 - 14:30

Logistik 2019 - Fremtiden til debat

Når snakken falder på fremtidens logistik, kommer ordet disruption og den nye digitale dagsorden hurtigt i spil.

På Logistik 2019 vil disse emner blive taget op, men fremtidens logistik handler også om mere håndgribelige områder som f. eks. hvilke forventninger har transportkøberne til transportsælgerne mht. fremtidens samarbejde? Og hvilke kompetencer skal være tilstede i virksomhederne fremadrettet for at få succes?

På konferencen vil du bl.a. høre om:

  • Hvad er transportkøbernes forventninger til deres leverandører i fremtiden?
  • Hvad skal speditionsbranchen have fokus på fremadrettet?
  • Hvilke kompetencer skal være til rådighed i virksomhederne i fremtiden?
  • Hvilke digitale muligheder findes der, og hvordan igangsætter du den digitale rejse når man ikke er "born digital"?

Konferencen har fokus på inspiration, vidensdeling og debat om hvordan man bedst lykkes med at gribe fremtidens muligheder an, til glæde for alle parter.

Udbytte: På konferencen vil du konkret høre følgende:

  • Hør hvad Morten Duus Eriksen fra Novo Nordisk har af forventninger til transportsælgerne i fremtiden
  • Søren Toft Joensen fra Kapacity giver et overblik over hvilke digitale værktøjer der er til rådighed
  • Hvilke kompetencer, eks. IT, skal findes i virksomhederne fremover
  • Debat om hvordan vi skal komme fremtiden i møde
  • Status på hvordan logistikbranchen arbejder med innovation i dag
  • Hvordan kommer du igang med digitaliseringen af din virksomhed?

Tidspunkt & sted: Den 21. marts 2019 i Herning

Logistik 2019 er en del af Transportmessen 2019 hvorfor du naturligvis har adgang til hele messen og udstillingsområdet.For hele programmet og tilmelding, tryk her