Ændring af momsregler for transportydelser fra d. 22. december 2021

Ændring af momsregler for transportydelser fra d. 22. december 2021

Oprettelsesdato

19.07.2021 - 14:39

Til trods for vores løbende dialog med Skattestyrelsen, hvor vi sammen med en række organisationer, har udtryk vores bekymring overfor denne praksisændring, har Skattestyrelsen ikke ændret deres fortolkning af den såkaldte LC-dom*.

Det betyder, at der nu gennemføres en skærpelse i de danske momsregler for transportydelser. Den nye praksis bevirker, at det vil være en betingelse for momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsender eller modtager af varer, som udføres til steder udenfor EU. Det vil sige, at underleverandørydelser ikke længere vil være omfattet af momsfritagelsen. I praksis vil det betyde, at den speditør, som indgår aftale direkte med afsender eller modtager af varerne vil opfylde betingelserne for momsfritagelse. Hvis man som speditør indgår en aftale med en anden speditør, vil betingelserne for momsfritagelse ikke være opfyldt. Det har ingen betydning om speditøren optræder som afsender, i henhold til f.eks. CMR-loven. Læs styresignalet her

Danske Speditører kommer med mere udførlig information omkring dette ca. medio august. 

*EU-domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C.