Samlet transportbranche: Koordinér og minimér grænserestriktioner for international transport

Samlet transportbranche: Koordinér og minimér grænserestriktioner for international transport

Oprettelsesdato

01.02.2021 - 11:23Vi har, sammen med de øvrige brancheorganisationer, skrevet et brev til Transport-, Justits-, Sundheds-, Beskæftigelses- og Statsminister. Vores mål er at varerne fortsat skal kunne flyde relativt frit og ubesværet over grænserne, så vi kan holde hånden under produktion og handel i Danmark - og i Europa, på trods af COVID-19.

Brevet er underskrevet af: 

  • ITD
  • 3F Transport
  • DI Transport
  • Dansk Erhverv
  • DTL
  • ATL
  • SLD
  • Danske Speditører
I brevet henvises der til, at den danske vejgodstransportbranche har spillet en helt afgørende rolle i at sikre forsyningssikkerheden ved at have sørget for friske varer på hylderne i supermarkederne, at værnemidler og medicin har kunnet komme frem, og at danske produktionsvirksomheder har kunnet få deres varer og produkter eksporteret til udlandet. Det er sket samtidig med, at branchen har indført egne forholdsregler og restriktioner for at begrænse smitten mest muligt, men alligevel er branchen i stigende grad påvirket af følgevirkningerne af Covid-19-pandemien. Det skyldes særligt, at branchen udfordres af øgede restriktioner ved indrejse i flere lande.
 
”Restriktionerne er dybt problematiske, og de risikerer at underminere forsyningskæderne i samfundet, hvis der ikke tages særligt hensyn til den kritiske rolle, som vejgodstransporterhvervet har i forhold til at sikre, at de basale samfundsfunktioner fortsat kan opretholdes,” hedder det således i brevet.
 
Derfor opfordrer organisationerne bag henvendelsen regeringen til at arbejde konstruktivt med EU-Kommissionens seneste forslag om at sikre en koordineret tilgang, der understreger vigtigheden af, at transportarbejdere som udgangspunkt ikke bør være underlagt testkrav, og at såfremt test er nødvendige, det ikke fører til forstyrrelser og forsinkelser ved grænseovergangene, der bringer forsyningssikkerheden i fare.
 
Den danske vejgodstransportbranche opfordrer derfor Regeringen til at sikre en tæt og løbende dialog med de øvrige europæiske lande med henblik på at sikre en koordinering af grænserestriktioner. For det danske transporterhverv er det helt afgørende, at grænserestriktioner ikke går videre end, hvad der er sundhedsmæssigt nødvendigt. Særligt i forhold til Danmarks nabolande er det vigtigt, at regeringen sikrer koordinering, da nabolandene ikke kun er vigtige som eksportlande, men også som transitlande for eksport af danske varer til udlandet,” slutter brevet.