Betalt uddannelse fra Omstillingsfonden

Betalt uddannelse fra Omstillingsfonden

Oprettelsesdato

19.11.2018 - 10:21

Der er kommet en ny tilskudsmulighed der kan være relevant hvis din virksomhed har medarbejdere som skal med på Eksamineret Speditør uddannelsen. I kan søge om tilskud på op til kr. 10.000,- pr. medarbejder årligt såfremt vedkommende tager Akademifag på Erhvervsakademierne. Og da Eksamineret Speditør er en Akademiuddannelse, er der derfor mulighed for at ansøge fonden om tilskud. 

Rent praktisk foregår det således:

1) Deltageren tilmelder sig faget her

2) IBA Kolding sender en "Tro og love erklæring" til deltageren vedhæftet deres velkomstmail

3) Deltageren udfylder denne erklæring og returnerer til IBA

Der kan fortsat søges om SVU godtgørelse til samme fag. 

For mere information om Omstillingsfonden, tryk her