Talentspor på speditørelevuddannelsen

Talentspor på speditørelevuddannelsen

Oprettelsesdato

21.05.2019 - 13:29

I Danske Speditører arbejder vi kontinuerligt med at udvikle speditørelevuddannelsen til glæde for hele speditionsbranchen i Danmark. Derfor er vi rigtig glade for at kunne meddele at vi nu, i samarbejde med de tre handelsskoler IBC Kolding, Aarhus Business College og Roskilde Handelsskole, fra efteråret 2019 tilbyder eleverne at påbegynde Eksamineret Speditør uddannelsen i elevforløbet.

Eleven vil i løbet af elevtiden kunne tage op til 2 akademifag (Logistik og Erhvervsøkonomi) svarende til 20 ECTS point. Begge fag er en del af Eksamineret Speditør uddannelse, som giver adgang til både Diplomuddannelsen i Supply chain optimering, og som en af de eneste Akademiuddannelser i Danmark også giver adgang til HD 2. del.

Fagene integreres i undervisningen og bliver dermed en naturlig del af elevens uddannelsesforløb. Der skal dog påregnes ekstra individuelt arbejde frem mod eksamen. For at gennemføre uddannelsen på talentsporet skal du ud over de obligatoriske fag gennemføre følgende valgfag (du må gerne vælge yderligere valgfag)

  • Logistik     1
  • Logistik     2
  • Speditionsøkonomi

Elevens udbytte: 

  • Får mulighed for at gennemføre elevuddannelsen på et højere niveau
  • Eleven er allerede i gang med et videregående uddannelsesforløb
  • Eleven følger og netværker med andre elever på talentspor
  • Eleven får et uddannelsesbevis med fag på ekspert niveau

Virksomhedens udbytte:

  • Din elev bliver udfordret fagligt og personligt
  • Din elev får fag på fagligt højere niveau

Ønsker du at høre mere om ovenstående, så kontakt en af ovennævnte handelsskoler for at høre om mulighederne.

Vi håber I vil tage godt imod denne mulighed.