EU-Kommissionen tager forbehold for dele af EU-Vejpakken

EU-Kommissionen tager forbehold for dele af EU-Vejpakken

Oprettelsesdato

03.08.2020 - 13:31

EU-Ministerrådet og Europa-Parlamentet er nu blevet enige om den sociale søjle og markedssøjlen i EU-Vejpakken. Men EU-Kommissionen har netop taget forbehold for to af elementerne.

Det betyder, at det sidste punktum – i modsætning til hvad man måske skulle tro – om Vejpakken ikke er sat. 

EU-Kommissionen har fredag den 31. juli 2020 meddelt, at EU-Ministerrådets og Europa-Parlamentets vedtagelse indeholder elementer, ”der ikke er i overensstemmelse med ambitionerne i den europæiske grønne pagt og Det Europæiske Råds godkendelse af målet om at opnå et klimaneutralt EU senest i 2050. Det drejer sig om kravet om at returnere køretøjet til etableringsmedlemsstaten hver ottende uge og de begrænsninger, der pålægges kombineret transport. Disse foranstaltninger indgik ikke i Kommissionens forslag, der blev vedtaget den 31. maj 2017, og har ikke været genstand for en konsekvensanalyse. Forpligtelsen til at returnere lastvognen vil medføre ineffektivitet i transportsystemet, en stigning i unødvendige emissioner og unødvendig forurening og trafikbelastning, mens restriktionerne med hensyn til kombineret transport vil gøre det mere vanskeligt for denne at bidrage til den multimodale godstransport.”

På den baggrund vil EU-Kommissionen nu ”nøje vurdere disse to aspekters indvirkningen på klimaet, miljøet og det indre marked. Kommissionen vil gøre dette i lyset af den grønne pagt og foranstaltningerne til dekarbonisering af transport og beskyttelse af miljøet. Samtidig vil den sikre et velfungerende indre marked.”

Efter at have foretaget en konsekvensanalyse vil Kommissionen om nødvendigt udøve sin ret til at fremsætte et målrettet lovgivningsforslag, inden de to bestemmelser træder i kraft.

Læs tidligere nyhed om de klimamæssige konsekvenser af EU-Vejpakken HER.