Logistik konferencen 2020

Logistik konferencen 2020

Oprettelsesdato

08.09.2020 - 10:27

Formatet i år er anderledes end ved sidste års logistik konference, men emnet ”Fremtidens logistik” er fortsat det samme, og aktuelt som aldrig før.

Fremtidens logistik 2020 har i år ikke kun fokus på digitalisering, men også hvordan vi håndterer andre former for disruption ex. pandemier der påvirker hele forsyningskæden. Logistikbranchens fornemmeste opgave er netop at optimere hele forsyningskæden - fra jord til bord uanset omstændighederne.

Digitale muligheder og værktøjer er redskaber til at når dette mål, også når det gælder at håndtere andre situationer, ex. pandemier, naturkatastrofer, krige etc.

Via 3 online moduler hen over efteråret vil Danske Speditører sætte fokus på hvordan logistikbranchen blev ramt af COVID-19, var vores beredskab klart og hvad har vi lært indtil videre?

Vi vil også se nærmere på hvordan vores omverden i stigende grad benytter sig af digitale værktøjer. Er det en trussel eller mulighed?

Danske Speditører ønsker at sætte lys på ovenstående, og forsøge at give jer svarene ved at invitere til en række online møder i efteråret 2020, hvor forskellige indlægsholdere til komme ind på de nævnte punkter.

Konferencen vil give et indblik i hvordan speditionsbranchen har håndteret COVID-19 samt hvordan vores fremtid ser ud

• Hvordan blev de globale forsyningskæder ramt?

• Hvordan bliver vi som branche bedre rustet til at modstå eksterne påvirkninger?

• Hvad forventer vores kunder af os, og hvordan hjælper digitaliseringen os i den forbindelse?

Det og meget mere vil du høre mere om hvis du deltager på vores møderække der starter i uge 43.

 

For at se hele programmet, tryk her