Nye regler om køre- og hviletid finder anvendelse fra 20. august 2020

Nye regler om køre- og hviletid finder anvendelse fra 20. august 2020

Oprettelsesdato

10.08.2020 - 16:03

EU-Vejpakken er nu vedtaget af Europa-Parlamentet og EU-Ministerrådet. Fredag den 31. juli 2020 offentliggjorde EU to EU-forordninger. 

Den ene EU-forordning handler om køre- og hviletid, og den vil finde anvendelse fra 20. august 2020.  Den kan læses HER

Rent lovteknisk er der tale om en forordning, der indeholder en række ændringer til to tidligere forordninger (dels til den hidtil gældende Forordning 561/2006 om køre- og hviletid, og dels til Forordning 165/2014 om takografer).

Fordi det kan frembyde betydelig vanskelighed i praksis at læse flere forordninger ”oven i hinanden”, har Juridisk Afdeling i Danske Speditører lavet en sammenskrivning af de nye regler med den gældende forordning om køre- og hviletid.

Denne sammenskrevne version kan findes i Videnbanken, der naturligvis kun er åben for medlemmer af Danske Speditører (kræver login). For en god ordens skyld bemærkes, at der ikke er foretaget en sammenskrivning af de mere teknisk orienterede regler om selve takografernes indretning.