Opdateret guide til regler om f-skat i Sverige

Opdateret guide til regler om f-skat i Sverige

Oprettelsesdato

25.03.2021 - 11:00

Vi har nu fået afklaret følgende:

  • Hvilke typer af transporter, der er omfattet af reglerne
  • Hvor stor en del af fakturaen, som de 30% skal tilbageholdes af
  • Hvordan man skal forholde sig som underleverandør, og som speditør med underleverandører

 

Ikke arbejdsudleje
Det står nu klart, at der – med Skatteverkets øjne – er tale om virksomhedsbeskatning, selvom der også er lavet nye regler for arbejdsudlejebeskatning. Da det for vores medlemmer er mest relevant at kigge på reglerne omkring virksomhedsbeskatning, vil vi fremadrettet italesætte problematikken som (Svensk) F-skat.

Derfor, på spørgsmålet om hvorvidt man skal tilbageholde skat af chaufførens løn, er svaret nej. Det omhandler ikke chaufførens løn – men virksomhedens indkomst.

Det betyder samtidig at der ikke vil være tale om skat af hele fakturaens beløb, men af det vederlag som virksomheden har på den samlede aktivitet i Sverige, og ikke andre omkostninger såsom forsikring, billeje og administration.

International transport, kombi- og cabotagekørsel

Det er nu endelig afklaret, hvorvidt den svenske del af internationale transporter, internationale transport med Sverige som transitland, combi- og cabotage-kørsel er inklusiv i de nye regler om svensk virksomhedsskat (F-skat).

Skatteverket har meldt ud, at transportkøber ikke skal tilbageholde 30%, uanset om transportøren er F-skat registreret eller ej, såfremt der er tale om en international transport. Det vil sige transport, der alene enten starter eller slutter i Sverige, eller blot har Sverige som transitland. Reglerne gælder dermed kun for cabotage- og kombitransporter i Sverige

Det vil sige, at der kun skal tilbageholdes 30% ved cabotage- og kombitransporter, med mindre at transportøren er F-skat registreret. Hvis I foretager cabotage- og kombitransporter i Sverige kan I derfor lade jer F-skat registrere, og dermed undgår transportkøber at tilbageholde 30% af fakturaen.

Dermed kan følgende spørgsmål besvares:

  • Hvis en dansk speditørvirksomhed leverer en national transportydelse i Sverige, med en polsk vognmand, for en transportkøber med hovedkvarter og faktureringsadresse uden for Sverige, hvad er så skatte-scenariet?

International transport:

  • Transporten er ikke omfattet af reglerne, transportøren skal ikke F-skat registreres og transportkøber skal heller ikke fratrække 30% af fakturaen.

Cabotage- eller kombitransport:

  • Såfremt speditøren ikke er F-skat registreret vil transportkøberen skulle fratrække 30% af deres betalinger.
  • Hvis speditøren er F-skat registreret i Sverige, så vil transportkøberen ikke skulle fratrække 30% af deres betalinger.

 

Underleverandører

Hvis der er tale om cabotage- eller kombitransporter i Sverige, som dermed er omfattet af reglerne, er det både speditøren og eventuelle underleverandører, der skal F-skat registreres, hvis man ønsker at undgå at skulle fratrække 30% af fakturaen.

Hvis man som speditør har hyret en vognmand til at udføre cabotageturen i Sverige, og denne vognmand er F-skat registreret, skal speditøren ikke fratrække 30% af fakturaen. Omvendt, er vognmanden ikke F-skat registreret skal speditøren fratrække 30% af fakturaen.

Det er dog vores vurdering, ud fra det tilgængelige materiale, at man som dansk speditør med en F-skat registrering ikke en har skatteretlig forpligtelse ift. overtrædelser begået af underleverandører (fx overtrædelse af 45-dages reglen eller manglende skatteindbetalinger). Dette gælder dog kun, hvis der ikke vurderes at være tale om så tæt en integration mellem de to virksomheder, at Skatteverket vurderer at de ikke kan betragtes som uafhængige (se mere om integrations-spørgsmålet fra et dansk perspektiv nedenfor).

F-skat registrering

Det står enhver virksomhed frit for at registrere sig til svensk F-skat. Der er ingen officiel udmelding om behandlingstid – men vi har fået oplyst at det kan tage +/-6 uger.

Se mere om F-skat registrering her

Som en del af F-skat registrering forpligter man sig dog på at indsende årsopgørelser til det svenske skattevæsen, Skatteverket. Indholdet af denne årsopgørelse er med i vurderingen af, hvorvidt I som dansk virksomhed har en permanent etablering i Sverige.

Virksomhedsskat i Sverige

En registrering til F-skat er IKKE det samme som at man skal svare virksomhedsskat (25%) i Sverige. Hvorvidt man skal betale virksomhedsskat i Sverige, afhænger fortsat af hvorvidt man har en ”permanent etablering i Sverige”. Vurderingen af den permanente etablering i Sverige gøres af de svenske skattemyndigheder. Denne vurdering foregår på følgende kriterier:

  • Der skal være et ”fixed place of business”
  • ”Fixed place of business” skal have en permanent natur
  • Virksomheden skal drives helt eller delvist fra dette ”Fixed place of business"

Få mere information om permanent etablering her

Arbejdsudleje

En F-skat registrering er IKKE det samme som at angive at man indhyrer arbejdere fra underleverandører, som er skattepligtige i Sverige.

Integrationsspørgsmålet

Der kan være en situation, hvor - fordi en dansk speditør har registreret sin udenlandske vognmand til svensk F-skat – det bliver vurderet af de danske skattemyndigheder, at der ikke er tale om to særskilte virksomheder, men én integreret virksomhed. Det kan få betydning for en dansk skatteretlig vurdering.

Dette aspekt er endnu ikke afdækket.

Har du nogen spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at ringe på vores hotline tlf. nr. 7013 1214