Advarselsregister

 

Vil du og din virksomhed i denne krisetid gerne minimere jeres tab på debitorer?

 

Danske Speditører har primo juli 2020 etableret muligheden for at medlemmerne kan bidrage til og benytte et advarselsregister.

 

FORMÅL

  • Formålet med advarselsregistret er at registrere oplysninger om speditionsbranchens kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, som er dårlige betalere. Det sker for at mindske medlemsvirksomhedernes tab i denne krisetid. Det oplevede vi også et behov for under finanskrisen. Alle typer af debitorer kan indberettes, hvis kriterierne er opfyldt (se nedenfor).

ADGANG OG INDHOLD

  • Send en mail til advarselsregister@dasp.dk, hvis din virksomhed ønsker adgang og du vil modtage aftalemateriale mv. fra os til brug for tilslutning.
  • Advarselsregistreret indeholder alene oplysninger om debitorer, som medlemmerne selv bidrager med.
  • Når din medlemsvirksomhed har tilsluttet sig advarselsregistret, sender Danske Speditører et password, der giver adgang til registret eller giver tilladelse til allerede eksisterende medlemslogin.
  • Eftersom registret er nyetableret pr. 6. juli 2020, vil der formentlig gå lidt tid, før der vil være mange registreringer.

Det er vigtigt for branchen, at alle medlemsvirksomheder, der tilslutter sig registret, bidrager med at indberette alle de debitorer, som medlemsvirksomheden måtte have, der opfylder kriterierne for indberetning.

KRITERIER

  • Der må kun ske registrering og videregivelse af (indberettede) om en person og/eller en virksomhed, hvis to kriterier er opfyldt:
  1. Oplysningerne skal vedrøre skyldnerforhold til samme kreditor på mere end 1.000 DKK.
  2. Kreditor skal enten have erhvervet den registreredes skriftlige erkendelse af en forfalden gæld eller have foretaget retslige skridt mod den pågældende. 
  • Ved indberetning skal medlemsvirksomheden være i besiddelse af  dokumentation for ovenstående, hvilket medlemsvirksomheden på tro og love afgiver erklæring om overfor Danske Speditører. 

TILLADELSE

Danske Speditører driver advarselsregistret i henhold til tilladelse fra Datatilsynet og overholder alle myndighedskrav.

 

Danske Speditørers Advarselsregister

Børsen

Slotsholmsgade 1

1217 København K

E-mail: advarselsregister@dasp.dk

Tlf. + 45 70 13 12 14

 

Adgang:  Klik HER

(kræver login, som udleveres til medlemsvirksomheder, der tilmelder sig ordningen)