Fagudvalg Økonomi & Finans

 

Fagudvalget har på møderne udarbejdet flg. vision for fagudvalgets arbejde:

A. Udbygge og vedligeholde erfaringsudvekslinger på økonomiområdet for speditionsbranchen.

B. Skabe bredere forståelse for de afgørende økonomiske udfordringer i speditionsbranchen.

C. Samle erfaringer i et kompendium med ”Råd om god økonomistyring i speditionsbranchen”.

Med hensyn til udgivelse af publikationen ”Råd om god økonomistyring i speditionsbranchen” er dette en løbende proces. Materialet er tænkt som invitation til en dynamisk og interaktiv dialogform, hvor tilføjelser, nye problemstillinger samt nye løsningsmetoder kan supplere de eksisterende fokusområder og anbefalinger.

Materialet er tilgængeligt for medarbejdere i medlemsvirksomhederne på Netværk Økonomi og Finans, hvor virksomhederne også har mulighed for at byde ind med eksempler på god økonomistyring, der kan være til inspiration for andre.

Tilsvarende kan du på Netværk Økonomi og Finans fremsætte forslag til emner, som du gerne ser behandlet. 

Du kan tilmelde dig Netværk Økonomi & Finans her