Fagudvalg Told

Fagudvalget alene beskæftiger sig alene med told som kerneområde. Dog er moms i relation til toldprocedurerne tilvalgt som arbejdsområde. 

Endvidere er følgende – uprioriterede - problemstillinger primære arbejdsområder:

  • Nedlæggelse af toldsteder/ekspeditionssteder samt behovet for en samling af toldregioner (myndighedsområderne) i Danmark.
  • Problemer i forbindelse med SKATS udlægninger af IT-system
  • Manifestsystemet vedrørende lastbiler på færge til Norge 
  • Kvaliteten i toldbehandlingen (Middelfartprojektet)
  • Netværk Told (sikre funktionsdygtighed og opdateringer)
  • Standardberegninger af transportomkostninger til brug for opgørelse af korrekt toldværdi
  • Skibsproviant og dual use problematikken
  • Etablering af en fælles register hos SKAT til synliggørelse af rejste problemstillinger, hvem hos SKAT, der har ansvaret samt en løbende opdatering a udviklingen
  • Etablering af en årlig toldkonference
  • Internationale forskelle i procedurer og dokumenter

Du kan tilmelde dig Netværk Told her

Nyhedsbrev om told

Vil du have nyheder om told af relevans for speditører, så klik her