FORSIKRINGER OG KAUTIONER

FORSIKRINGER

Som medlem af Danske Speditører får du adgang til foreningens omfattende knowhow på forsikringsområdet.

Risikoen ved forsikringer er typisk, at der er aktiviteter i virksomheden, som ikke er dækket af virksomhedens forsikringer.

 

Dette kan løses på flere forskellige måder. Der kan enten indgås kontrakter, der tager højde for risikoen, de interne procedurer i virksomheden kan ændres, risikoen kan blive indregnet i ydelsens pris, eller de pågældende ydelser kan fjernes fra produktbladet.

 

Ofte er virksomhederne ikke selv bevidst om, hvilke erhvervsaktiviteter som potentielt kan medføre erstatningskrav, der ikke er omfattet af virksomhedens forsikringer. Det er derfor nødvendigt, at virksomheden undersøger, hvilke aktivitetsområder der ikke er dækket af en forsikring. Til dette formål samarbejder Danske Speditører med Curatio Insurance ApS, der kan hjælpe virksomhederne med at vedligeholde og udvikle medlemmernes forsikringsprogram. Du kan læse mere om Curatio Insurance her

 

Følgende forsikringer kan du tegne:

 • SAF, Speditør Ansvarsforsikring
 • Kautionsordning
 • Transportansvarspolice
 • Motorkøretøjspolice
 • Kombipolice omfattende:
 • Bygninger
 • Løsøre
 • EBD
 • Løftedækning
 • Køledækning
 • Erhvervs- og produktansvar
 • Arbejdsskade
 • Cargo Safe - Vareforsikring

 

KAUTION

I modsætning til mange andre toldkautioner indebærer Danske Speditørers ordning en reel økonomisk sikkerhed for medlemmer, der anvender foreningens ordning.

I tilknytning til EU's forsendelsesprocedurer tilbyder Danske Speditører to former for kautionsordninger til medlemsvirksomhederne. Kautionsordningerne lever op til kravene i henhold til EU-forordningen af 1. juli 2001.

For ordningerne anvendes henholdsvis terminologien "aftale om enkelt kaution" og "aftale om samlet kaution". De to kautionsformer udbydes og supplerer hinanden så hensigtsmæssigt som muligt og i overensstemmelse med behovet hos brugeren af kautionerne.

 

KONTAKT DANSKE SPEDITØRERS JURIDISKE AFDELING FOR YDERLIGERE INFORMATION

RING KUN ÉT STED - 7013 1214