HR Ydelser
Betal kun for det du bruger - Danske Speditører tilbyder fleksibel HR ordning.
 
HR kan til tider virke kompliceret og arbejdet kan føles som en tidsrøver. Men hvis man ikke besidder de 100% nødvendige fagkompetencer på området - kan det gå galt - rigtigt galt og blive rigtig dyrt. 
 
Hvad er HR´s opgave egentlig?
 • At bidrage med ekspertviden vedr. overenskomster og personalejura, så uheldige (og dyre) personalesager undgås
 • At hjælpe virksomheden med rådgivning mht. ferie, barsel, sygdom, refusioner etc.
 • HR fokuserer på at udvikle de medarbejdere, som ønsker at bidrage til virksomhedens vækst, og afvikler de, som ikke bidrager
Uoverskueligt?
For mange virksomheder virker HR området uoverskueligt. Ofte får vi spørgsmål om:
 1. Hvordan gør vi?
 2. Hvorfor skal vi gøre det
 3. Er det ikke for dyrt mht. de ressourcer, vi skal bruge af både tid og penge?
Da vi i Danske Speditører mener, at det er vigtigt at have den korrekte personalejuridiske viden til rådighed i virksomheden så dyre sager og misforståelser undgåes, at have fokus på medarbejdertrivsel, øget produktivitet og kompetenceudvikling, tilbyder vi som noget nyt vores medlemmer en HR ”plug and play” løsning til netop din virksomhed.
 
Danske Speditører tilbyder i samarbejde med udvalgte HR-konsulenter at varetage eksempelvis en eller flere af følgende opgaver: 
 
HR hotline
 • HR hotline som er åben hver dag hvis du har spørgsmål til overenskomster, personalejura og hvordan du skal forholde dig til eksempelvis ferie, sygdom, barsel, fyring af medarbejdere etc. 
Egen HR medarbejder
 • En person, der kommer ud i din virksomhed og er der, når I har brug for det. Personen står til rådighed mht. alle personalemæssige og juridiske udfordringer
Skabeloner der hjælper i hverdagen
 • Udarbejdelse af skabeloner (ansættelseskontrakter, mus samtaler etc.) og tjeklister, der hjælper dig i en travl hverdag, og som er juridisk korrekte
APV undersøgelser
 • Handleplaner
Adgang til specialister
 • Indenfor lovgivning, overenskomster, trends og praksis på HR-området
Styring af kompetenceudvikling
 • Mus samtaler / afholdelse & opfølgning
 • Individuel kompetenceudvikling - målsætning & styring
Udfærdigelse af HR-procedurer
Omsætning af virksomhedens strategi til en praktisk og anvendelig HR-politik på følgende områder: 
 • Tiltrækning
 • Fastholdelse
 • Udvikling og afvikling af medarbejdere
 • Talentudvikling
Hvordan kommer du i gang - Processen fra A - Z
 • Danske Speditører og relevante erfarne HR-konsulenter personer besøger din virksomhed, hvor jeres status mht. HR identificeres, og det fastlægges, hvad jeres fremtidige ønsker og krav er
 • På baggrund af dette indledende møde fremsendes en fuld handlingsplan til din virksomhed indeholdende de processer og aktiviteter der skal til, for at opfylde jeres ønsker og krav
 • På baggrund af det fremsendte oplæg afholdes nyt møde, hvor processer og aktiviteter rettes til, så de rammer jeres helt specifikke behov
 • Danske Speditører udfærdiger endelig handlingsplan for igangsætning af det aftalte
Hvad betyder det for din virksomhed, at outsource hele eller dele af din HR-funktion?
 • Du betaler kun for de ydelser, du får leveret
 • Du får frigivet ledelsestid til at koncentrere dig andre dele af forretningen 
 • Du får din egen professionelle HR-funktion, som varetager de HR-områder, du måtte ønske
 • Alle de valgte HR-funktioner bliver håndteret af specialister indenfor de respektive områder
 • Du får opbygget HR-faglig viden blandt virksomhedens ledere og nøglemedarbejdere
 • Du kan selv fastlægge, hvornår arbejdet skal udføres - vi er fleksible
Med dette tiltag kan du undgå dyre personalesager som bunder i manglende viden om overenskomster, rettigheder og personalejura, det gør din hverdag lettere mht. administrationen af dit personale, og det vil samtidig løfte den faglige udvikling i din virksomhed. 
 
Du kan vælge kun at bruge os som rådgivere i fx personalesager, eller som fullservice partner – som virksomhedens egen HR funktion.
 
Så hold dig ikke tilbage - kontakt Jakob Størling, Speditørskolen på tlf. 3374 6727 eller jst@dasp.dk