Meld jer ind

9 gode grunde til at være medlem af Danske Speditører

 1. Få adgang til Danske Speditørers vidensbank på www.dasp.dk med nyeste relevante viden for branchen. Eksempelvis nyt om nationale særegler for transport, ny lovgivning, retspraksis, uddannelse og meget mere
 2. Få gratis adgang til transportjuridisk og HR juridisk rådgivning
 3. Gratis riskmanagemenet analyse af dine kontrakter og forsikringsforhold. Få 360 graders check på om dine kontraktsmæssige ricisisi i forhold til dine forsikringer
 4. Adgang til en lang række produkter med rabat, herunder forsikringer (både erhvervsmæssige og private til dine medarbejdere), persondata set up, hotelaftaler, Q8 kort etc.
 5. Adgang til faglige netværk og lokalforeninger
 6. Brugsret til NSAB 2015
 7. Med i Danske Speditørers garantifond
 8. Indflydelse på politiske indsatsområder for derved at forbedre rammerne Speditionsbranchen i Danmark arbejder under
 9. Adgang til brugen af Danske Speditørers Code of Conduct

Det er nemt at søge om optagelse i Danske Speditører, men da medlemskab af foreningen i sig selv er et kvalitetsstempel, foreskriver vedtægterne en række formelle optagelseskrav.

Transportfirmaer skal derfor nyde et godt omdømme i branchen samt drive virksomheden i selskabsform og på et højt etisk niveau. Det er endvidere en forudsætning for optagelse, at virksomheden udbyder serviceydelser/transportrelaterede ydelser på det frie transportmarked og er konsolideret i betryggende grad. Du kan læse mere om kriterierne for optagelse i Danske Speditører som ordinært, associeret eller passivt medlem her.

Som medlem af Danske Speditører er virksomhederne forpligtet til at følge Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) samt at tegne og opretholde en speditøransvarsforsikring.

Optagelse i Danske Speditører sker efter ansøgning. Hent ansøgningsskemaet her.

Procedure

 • Ansøgningsskemaet sendes med almindelig post eller via e-mail til info@dasp.dk. Når ansøgningen er modtaget, sender sekretariatet den videre i høring til den respektive lokalforening.
 • Lokalforeningen kommer herefter med en indstilling til Hovedbestyrelsen, om de finder, ansøgningen kan imødekommes eller ej.
 • Når lokalforeningens indstilling er modtaget, træffer Hovedbestyrelsen en endelig afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.
 • Normalt vil det tage ca. 1½ måned at behandle en ansøgning.

Priser - ordinært og associeret medlemskab

Det koster DKK 15.000 i indmeldelsesgebyr at blive optaget i Danske Speditører. Indskuddet kan, efter eget valg, betales i tre rater af DKK 6000 over tre år.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning ud fra den enkelte virksomheds samlede lønsum. Virksomhedens samlede lønsum er inklusiv filialer og ”datterselskaber”. Du kan læse mere i foreningens indskuds- og kontingentregulativ her, som vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2020.

Minimumskontingent DKK 12.500.

Herefter betales udover minimumskontingentet tillæg ud fra følgende procentsatsers:

Lønsum

DKK 2-20 mio. tillægges 0,2365 %

DKK 20-40 mio. tillægges 0,0915 %

DKK 40-80 mio. tillægges 0,0465 %

DKK over 80 mio. tillægges 0,0365 %.

Endelig vil kontingentet blive reguleret i henhold forbrugerprisindekset. Læs mere om kontingentberegningen her

Priser - passivt medlemskab

Det koster minimum DKK 10.500 med tillæg af den relevante lønsum for speditions- og logistikdelen samt tillæg af den forholdsmæssige lønsum for administrativt personale.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.