NSAB 2000 & 2015

 

Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser

Der eksisterer inden for transportbranchenen lang række standardbestemmelser, som er udgivet af diverse organisationer i branchen.

Fælles for alle standardbestemmelserne er, at de skal vedtages mellem aftaleparterne, dvs. eksempelvis mellem speditør eller transportør og kunde for at standardbestemmelserne regulerer samarbejdet.

Danske Speditører har medvirket til udarbejdelsen af standardbestemmelserne Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser; også kaldet NSAB 2000. Bestemmelserne er blevet revideret i 2015 og de nye regler træder i kraft d. 1. januar 2016.  

Som et nyt tiltag har Nordisk Speditørforbund udviklet TENDER 2015. TENDER 2015 er tiltænkt anvendelse for selve udbudsprocessen, og skal således vedtages mel­lem parterne allerede forinden eller senest sam­tidig med speditørens svar på tenderen.

NSAB 2015

NSAB 2015: Ikrafttræden 1. januar 2016

Du kan downloade NSAB 2015 på flere sprog. Log ind i Danske Speditørers Videnbank, eller kontakt sekretariatet. 

NSAB 2015 er ophavsretligt beskyttet og tilhører Nordisk Speditørforbund. Logoet i publikationens forside såvel som produktet "NSAB 2015" er ligeledes varemærkebeskyttet i flere lande. 

TENDER 2015

TENDER 2015: Ikrafttræden 1. januar 2016

Du kan dowloade TENDER 2015 på dansk og på engelsk. Log ind i Danske Speditørers Videnbank, eller kontakt sekretariatet. 

 

NSAB 2000

Du kan downloade NSAB 2000 på dansk, på engelsk, på tysk og på fransk. Log ind i Danske Speditørers Videnbank, eller kontakt sekretariatet. 

 

Henvisningsklausuler til NSAB 2015:

For at benytte henvisningsklausulen til NSAB 2015 skal du være medlem af Danske Speditører. Log ind i Danske Speditørers Videnbank, eller kontakt sekretariatet. 

Donation fra FDE Fonden

Danske Speditører takker FDE Fonden for donation til støtte af projektet omkring implementering af NSAB 2015.