Om Danske Speditører

 

Danske Speditører er brancheorganisation for en lang række medlemsvirksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.

 

Transport og logistikbranchen i Danmark beskæftiger mere end 150.000 mennesker og løfter overskuddet på betalingsbalancen med 40 milliarder årligt. Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), FIATA og Dansk Erhverv.

Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Debitorer

Nyeste tilbud til alle medlemsvirksomheder: Vil du og din virksomhed i denne krisetid minimere jeres tab på debitorer?