Politik

Helt aktuelt: Læs om indsatsen mod Corona.Læs vores fagpolitiske resultattavle.

Danske Speditører arbejder med de politiske sager, som direkte berør vores medlemmer i deres dagligdag. Vores politiske interessevaretagelse tager udgangspunkt i medlemsvirksomhedernes interesser og behov. Det sikres gennem vores fagudvalg.Læs om det aktuelle politiske arbejde under nyheder.

Vores mål er at skabe merværdi for medlemmerne. Et af midlerne er at følge den politiske udvikling i Danmark, EU og den store verden.

Vi gør brug af "den direkte indflydelseskanal" til ministre, partiernes ordførere, embedsmædene og andre meningsdannere.

Skønner vi, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, bruger vi også "den indirekte indflydelseskabal", hvor fokus ligger på at bruge pressen til at påvirke offentligheden og dermed politikernes vælgere.

I Danmark:

Danske Speditører holder kontakt med Christiansborg og ministerierne  samt interesseorganisationerne for at være opdateret på det politiske område og sikre medlemmernes interesser.

Danske Speditører er som brancheorganisation medlem af Dansk Erhverv og bor til leje hos Dansk Erhverv i børsbygningen i København. Med tilknytningen til en af landets største erhvervsorganisationer står vi stærkt i tværgående politiske spørgsmål. Via medlemskabet har viadgang til et stort og velfungerende serviceapparat.

Internationalt:

Danske Speditører følger med i den politiske udvikling i EU-maskineriet i Bruxelles, hvor der udvikles politik med relevans for handel, logistik og infrastruktur.

Derudover er vi medlem af den verdensomspændende speditørforening FIATA, som varetager speditørernes interesser i bl.a. FN og WTO (World Trade Organization).