Speditørernes Retsværn

Ring kun ét sted!

TELEFON: 70131214

SPEDITØRERNES RETSVÆRN er en selvstændig enhed, som eksklusivt leverer juridiske ydelser til Danske Speditører og foreningens medlemmer.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN er oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte værdiskabende parameter ved driften af en speditionsvirksomhed.

Indgående branchekendskab sikrer kvalitet

For at kunne levere værdiskabende ydelser af den højeste kvalitet på forkant med branchens udvikling, er det afgørende at have et indgående branchekendskab og en faglig spidskompetence indenfor det transport- og speditionsjuridiske område.

Derfor har SPEDITØRERNES RETSVÆRN tæt tilknytning til Danske Speditører, således at den daglige drift, udvikling og kvalitetssikring i SPEDITØRERNES RETSVÆRN sikres ved størst mulig synergi mellem foreningens brede viden indenfor speditionsområdet og så branchekendskabet foldes ud ved konkret sagsbehandling for den enkelte medlemsvirksomhed.

Rådgivning både i dybden og i bredden

SPEDITØRERNES RETSVÆRN  samarbejder endvidere med advokatfirmaet IUNO, som udover at besidde viden indenfor transportret leverer services indenfor HR-jura, kontrakter og selskabsret, fast ejendom og IP / IT-jura. På området for told, moms og afgifter samarbejder SPEDITØRERNES RETSVÆRN med advokatfirmaet Delacour Dania.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN er derfor speditørens foretrukne valg til løsning af juridiske udfordringer, såvel konkret aktualiserede som af forebyggende karakter.

Spidskompetent. Effektivt. Værdiskabende.