Trængselsafgift i Gøteborg og Stockholm fra 1. januar 2015

 

Danske Speditører og vores Fagudvalg Norden kan oplyse følgende, om den svenske afgift:

Der er som udgangspunkt ikke tale om en helt ny afgift.

Oprindelig blev afgiften indført den 1.1.2012.

Det nye fra 1. januar 2015 er, at udenlandske køretøjer nu også er omfattet af afgiften. Dette var ikke tilfældet i perioden 1.1.2012 frem til 31.12.2014.

Systemet fungerer på den måde, at når et køretøj passerer gennem et registreringsanlæg, tages der et foto af bilen og Transportstyrelsen (SE) sender så, efter månedens udløb, en faktura til indehaveren af køretøjet.

Du kan se taksterne i nedenstående skema. Disse takster er også offentliggjort på den svenske Trafikstyrelses hjemmeside. Det kan oplyses, at det opkrævede beløb maksimalt kan udgøre SEK 60,00 pr. dag:

Göteborg (Gothenburg)   

 

 

Stockholm  

Times

Amount

 

 Times

 Amount

06:00–06:29

SEK 9

 

06:30–06:59

SEK 10

06:30–06:59

SEK 16

 

07:00–07:29

SEK 15

07:00–07:59

SEK 22

 

07:30-08:29

SEK 20

08:00–08:29

SEK 16

 

08:30-08:59

SEK 15

08:30–14:59

SEK 9

 

09:00–15:29

SEK 10

15:00–15:29

SEK 16

 

15:30–15:59

SEK 15

15:30–16:59

SEK 22

 

16:00–17:29

SEK 20

17:00–17:59

SEK 16

 

17:30-17:59

SEK 15

18:00–18:29

SEK 9

 

18:00-18:29

SEK 10

 18:30–05:59

SEK 0

 

18:30-06:29

SEK 0