Vedtægter

§ 1 - Navn og formål

§ 2 - Nationalt og internationalt samarbejde

§ 3 - Ordinære medlemmer

§ 4 - Associerede medlemmer

§ 5 - Passive medlemmer

§ 6 - Æresmedlemmer

§ 7 - Lokalforeninger

§ 8 - Indskud og kontingent

§ 9 - Repræsentation & Stemmeret

§ 10 - Kollegiale pligter

§ 11 - Medlemspligter

§ 12 - Hovedbestyrelse og Formandskab

§ 13 - Tegningsret

§ 14 - Generalforsamling

§ 15 - Revision

§ 16 - Klagenævn

§ 17 - Responsumudvalget

§ 18 - Tvister

§ 19 - Klager over ukollegial adfærd

§ 20 - Bøder og eksklusion

§ 21 - Udmeldelse

§ 22 - Forandringer i foreningens love

Samlede vedtægterbilag 1 (valgregulativ) og Indskuds- og kontingentregulativ