Danske Speditørers Videnbank og jura

 

 

Danske Speditørers Juridiske Afdeling tilbyder en lang række ydelser - fra tenderhåndtering og kontraktudarbejdelse over håndtering af retssagsbehandling ved Højesteret til inkasso.

Som medlem af Danske Speditører har du adgang til både vores gratis juridiske hotline, samt fordelagtige priser på juridisk bistand hvis det skulle komme så langt.

Se nærmere om de forskellige ydelser lige her - eller bedre endnu kontakt os for en drøftelse af din konkrete problemstilling!

 

Vores videnbank tilbyder medlemsvirksomhederne adgang til systematiseret viden, der er brug for for at drive virksomhed i et dynamisk marked. Klik her for direkte adgang til videnbanken.

 

Vi kan altid kontaktes direkte på telefon +45-70131214

 

Code of Conduct

Med Code of Conduct får speditionsvirksomhederne mere hånd i hanke med, hvad der foregår hos deres underleverandører.