Logistikløsningen

Pakkeløsning for speditøren, der ønsker fuld dækning og kontrol over hele sin kæde af aktører. Logistikløsningen minimerer speditørens risici og dermed forsikringspræmie – og giver mulighed for at tilbyde jeres kunder og underleverandører forsikringsdækning.

Logistikløsningen er en pakkeløsning for speditøren, som ønsker fuld dækning og kontrol over hele sin kæde af aktører.

Ved at sammenkoble flere produkter skaber vi det mest optimale setup for speditøren, som herigennem minimerer sine egne risici og dermed også forsikringspræmie.

Logistikløsningen giver jer dermed mulighed for at tilbyde jeres kunder og underleverandører en ydelsespakke, hvori forsikring indgår.

Løsningen der dækker både speditøren selv, speditørens kunder og speditørens underleverandører.

Primær dækning:

Speditør- og fragtføreransvar

Sekundære dækninger / tilvalgsdækninger:

1. Vareforsikring for alle speditørens transporter eller for alle transporter for udvalgte kunder, med regresfrafald overfor speditør- og fragtføreransvar

Løsningen sikrer bedre lønsomhed på speditør- og fragtføreransvar, samtidigt med at risikoen holdes i vareforsikringen, som kunden betaler via fragten.

2. Lagerforsikring for gods under ophold på speditørens lager

Løsningen sikrer altid korrekt forsikringsdækning af kunders gods under ophold på speditørens lager, iht. enten NSAB (brand, indbrudstyveri, vand) eller anden aftale (fx Udvidede Danske Betingelser).

En del af speditørens risiko håndteres under speditøransvarsdækningen, mens risikoen for brand, vand og indbrudstyveri skal særskilt forsikres via denne tillægsdækning.

3. Meddækning af underleverandørers fragtføreransvar, trailere, motorkøretøjer mv.

Sikrer at underleverandører er korrekt forsikringsdækket, og løser dermed speditørens problemer ifm. egen forsikringsdækning og regres overfor fx udenlandske underleverandører.

Løsningen sikrer at speditøren først og fremmest opnår dækning på sin egen speditøransvarsdækning, og ikke mindst sikrer den regres fra underleverandør samt minimalt administration.

Alle tilvalgsdækninger udarbejdes med speditøren som forsikringstager, og de respektive kunder som medforsikrede, på en reguleringspolice.