Øvrige forsikrings-produkter

Udover vores kerneprodukter tilbyder vi selvfølgelig også en lang række af andre forsikringsprodukter.

Selvom vores speciale er transport, hjælper vi jer selvfølgelig med at hele jeres forsikringsprogram er på plads – så I samlet set får afdækket jeres risici bedst muligt.

Vi tilbyder blandt andet følgende forsikringsprodukter:

Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker jeres ansvar for skader på tredjemand og tredjemands ting.

En del dækkes på speditøransvarsforsikringen – men ikke alt. Herudover er det vigtigt at huske sine kontrakter her – da de også kan berøre en del risici, som kan afdækkes via erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Erhvervsansvarsskader er her og nu skader, der sker i forbindelse med udførelse af arbejde i virksomheden.

Produktansvarsskader er derimod skader, der først sker efter produktet eller ydelsen er bragt i omsætning; altså følgeskader på personer og ting. Afhængigt af hvad aftalen med jeres kunde er, så kan I, i nogle tilfælde blive berørt af produktansvarsskader, eksempelvis hvis I pakker varerne på jeres lager.

Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig at tegne for sine medarbejdere. Forsikringen dækker hvis jeres medarbejdere kommer til skade under udførslen af arbejdet.

Property

Property dækker over en række af forsikringer, der dækker jeres bygninger, løsøre og driftstab.

Ved løsøredækning er det vigtigt at have de korrekte sikring af bygningen, såsom låse, alarm mv. alt afhængigt af hvad forsikringsselskabet kræver. Har I løsøre stående udendørs? Hvordan er det sikret?

Vær ligeledes opmærksom på, om I har 3. mands gods opbevaret på jeres lager, og om det er dækket på forsikringen. Ellers kan I med fordel tegne en vare- og opholdsforsikring, som dækker kundens gods under ophold på jeres lager iht. kravet i NSAB 2015 § 25.

Motorkøretøjer

Har I egne motorkøretøjer, så tilbyder vi også her fordelagtige løsninger.

For alle køretøjer med nummerplader er det lovpligtigt, at de ansvarsforsikres. Ansvar dækker hvis køretøjet forvolder person- eller tingsskader. Derfor vil jeres medarbejdere altid være dækket, hvis de ifaldet et erstatningsansvar, hvis de er uheldige og fx kører ind i en anden bil på vej til kunden, eller bakker ind i kundens bygning efter losning af godset.

Herudover er det muligt at tegne dækning for kasko, afsavn, vejhjælp og meget mere.

Alle jeres køretøjer kan dækkes, herunder fx:

  • Last- og varebiler
  • Trailere, sættevogne, påhængsvogn, mv.
  • Trucks og lifte

Når jeres motorkøretøjer er på værksted, dækker værkstedets forsikring.

Bestyrelses- og direktionsansvar

Forsikringen dækker jeres bestyrelse- og direktions ansvar i forbindelse med deres beslutninger mv. for virksomheden.

Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring dækker ansattes udgifter til sygdomme, skader og lidelser, såsom diverse behandlinger.

Kriminalitet

Sikre jer selv mod uønsket opmærksomhed via fx cyberforsikring, netbanksforsikring og IT-kriminalitet.

Cyberkriminalitet er stigende, og speditører er også et af deres ”targets”, da speditørernes værdikæde er særlig vigtig for mange virksomheders daglige drift. Husk derfor at forsikring ikke kan stå alene, men at interne tiltag også er med til at sikre, at I ikke bliver ramt af kriminalitet.