Toldkonferencen 2023

Den 8. november i Vejle

Toldkonferencen 2023 tager vi en bred vifte af emner op. Fra helikopter perspektiv, hvor vi hører om tankerne bag den nye EU toldreform den mest ambitiøse og omfattende reform af EU`s toldunion siden dens oprettelse i 1968. Hvad er formålet, hvorfor og hvornår? Og ned til det helt praktiske toldarbejde, hvor du vil høre mere om Toldværdi og Toldpræference. Mød også Energistyrelsen og Toldstyrelsen, der sammen vil præsentere dig for CBAM, EUs nye CO2-grænsetilpasningmekanisme der trådte i kraft 1. oktober 2023. Du får på konferencen også en opdatering på BREXIT med indblik i den opdaterede Target Operating Model, samt en grundig indføring i hvordan INCOTERMS definerer præmissen for handlen mellem to parter.

Emnerne på konferencen er:

Toldværdi
Toldpræference
Den nye toldreform som for nylig er præsenteret i EU
CBAM

Status på Brexit fra den Britiske ambassade

INCOTERMS

Se det fulde program nedenfor….

Vi glæder os til at se dig!

Målgruppe

Alle som arbejder med told og toldområdet i det daglige. Konferencen er relevant for både transportkøber- og sælger virksomheder samt rådgivere og advokater der beskæftiger sig med toldområdet.

Varighed

Dørene åbnes kl. 09.00 og konferencen starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.25

Dato og sted: 8.november 2023, Munkebjerg Hotel, Vejle

Pris

DKK 2.595 ekskl. moms

Program

Tid Indhold
09.00 Registrering og morgenbrød
09.30 Velkomst ved konferencier Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor Århus Universitet
09.35

Mød Toldstyrelsens nye direktør

Toldstyrelsens direktør vil fortælle om, hvilke visioner han har for Toldstyrelsen og de opgaver styrelsen skal løse i fremtiden.

v/ Christian Lützen, direktør for Toldstyrelsen

09.55

Ram rigtigt med Toldværdien

Angivelse af en korrekt toldværdi kan spare dig og dine kunder for penge. Lær mere om:

 • Hvad EU-lovgivningen siger om fragtberegning og toldværdi
 • Hvilken metode du skal bruge til fastsættelse af toldværdien.
 • Hvorfor du ikke bare skal betale den pris, der fremgår af fakturaen.
 • Hvad man skal være opmærksom på ved indberetning af toldværdien på toldangivelsen.

v/Kim Sejberg, chefkonsulent Toldstyrelsen

10.35

Toldpræference – handelsaftalen med UK og udstedelse af certifikater

 • Bliv klogere på særlige fokusområder i de oprindelsesregler der gælder for aftalen med UK, herunder særligt om toleranceregler, kumulation, dokumentation og krav om rex-registrering

 • Lær om reglerne om udstedelse af certifikater med udgangspunkt i PEM konventionens bestemmelser, om hvordan og hvornår certifikater kan udstedes, samt hvilke dokumentationskrav konventionen fastlægger

v/Trine Vium, underviser Tolddiplomuddannelsen

11.20

Et kig på EU`s forslag til reform af toldunionen

Den 17. maj 2023 fremlagde EU kommissionen et forslag til hvad de selv kalder “den mest ambitiøse og omfattende reform af EU`s toldunion siden dens oprettelse i 1968”

 • Bliv præsenteret for hovedpunkterne i forslaget
 • Tidsplan for hvornår det sættes igang
 • Hvad status er i forhold til dets vedtagelse

v/Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor Århus Universitet

11.50 Frokost
12.50

EU´s CO2-grænsetilpasningmekanisme (CBAM)

I oktober 2023 trådte EUs CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) i kraft.

EU-baserede importører eller deres indirekte toldrepræsentanter som fra 1. oktober 2023 importerer CBAM omfattede varegrupper fra ikke EU-lande til fri omsætning i et EU-land, vil blive omfattet af CBAM. CBAM-varegrupper inkluderer jern og stål, aluminium, cement, gødningsstoffer, brint, elektricitet m.fl.

Hør om:

 • Hvad skal jeg som virksomhed gøre i overgangsfasen og i implementeringsfasen?
 • Hvad er mine rapporteringspligter?
 • Hvordan bliver jeg CBAM-registreret?
 • Hvordan foregår myndighedskontrollen?

v/ Morten Højberg, miljø og ressourceøkonom, Energistyrelsen og Jimmi Nordkroggaard Højberg, jurist, Toldstyrelsen

13.35

Sanktioner mod Rusland

Vi giver en aktuel status på de konsekvenser, som sanktionerne mod Rusland og landets allierede har for erhvervslivet

Du vil bl.a. høre om

 • Erhvervsstyrelsens rolle i administrationen og håndhævelsen af EU’s sanktioner, med fokus på de bestemmelser i EU’s sanktioner mod Rusland, som er særligt relevante for transportører og logistikvirksomheder
 • De toldmæssige konsekvenser af skærpede dokumentationskrav for import af jern og stål

v/ Jens Wrang Nielsen, specialkonsulent, Global Handel og Sikkerhed, Erhvervsstyrelsen og Jesper Hauris Sachs, Kontrolprocesser, Toldstyrelsen

14.20

Kaffepause

14.40

INCOTERMS

INCOTERMS er lavet for at det skal være nemt at indgå aftaler, så parterne er enige om præmissen for handlen. Det er dog ikke alle som kender til alt hvad INCOTERMS er og indeholder. Hør hvad INCOTERMS er, og hvad du skal være opmærksom på når du bruger disse betingelser. Hvad er dit ansvar, og hvad er kundens?

 • Fordeling af rettigheder og forpligtigelser mellem sælger og køber med fokus på toldformaliteter
 • Samspillet imellem speditøren, kunden og kundens samarbejdspartnere
 • Hør om de faldgruber du skal være opmærksom på

v/ Advokat (H) Rasmus Køie, Speditørernes Retsværn

15.20

An update on the UK’s Border Target Operating Model (BTOM)

 • The status after the UK’s exit from the EU
  • Experience we have made
  • The thoughts from UK companies
 • Generally about the Target Operating Model from a freight forwarder perspective
 • The cost faced by Danish companies
 • The Common User Charge

v/Richard Miller, Deputy Director, Cabinet Office 

(indlægget holdes på engelsk)

16.05 Afrunding ved konferencier Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor Århus Universitet
16.20 Konferencen slutter

Tryk her for tilmelding