Transportjuridisk Mødeklub 2023

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk for medlemmer af Danske Speditører, der interesserer sig for transportjura. Netværket mødes sædvanligvis to gange årligt, forår og efterår, og diskuterer relevante- og aktuelle juridiske emner.

Erfaring gør dig i stand til at genkende fejl du har begået. Med Transportjuridisk Mødeklub bliver du mange erfaringer rigere, for hver gang vi ses.

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk for praktikere blandt medlemsvirksomhederne, der i dagligdagen er beslutningstagere og personer, hvor kendskab til aktuel lovgivning, retspraksis, fortolkning og mange andre juridiske redskaber er en vigtig del af dagligdagen. Vi kalder os selv for en “nørdeklub”, fordi vi diskuterer transportjuridiske emner og går helt ned i deltaljen for at se alle aspekter af problemstillingerne.

Transportjuridisk Mødeklub arbejder for at styrke speditørerhvervets viden om jura, og juridiske problemstillinger, der opstår i branchen.

Det er et vilkår for deltagelse, at du er parat til at dele egen knowhow med deltagerne, herunder deltage i faglige diskussioner. Kun på den måde tror vi på, at alle deltagere bliver en erfaring rigere.

Har du et godt emne i tankerne?

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk, hvor du selv kan være med til at bestemme de problemstillinger som vi tager op.

Har du en idé til et emne, så skriv til Danske Speditørers Juridiske Afdeling på www.info@dasp.dk.

Transportjuridisk Mødeklub 2023

Næste møde afholdes torsdag den 5. oktober hos Nagel Liller i Vejle, hvor vil går i dybden med to forskellige emner, der skal debatteres blandt deltagerne.

Varighed

Torsdag den 5. oktober

Kl. 13.00 – 16.00

Pris

Kun for medlemmer

Medlemspris

Gratis for medlemmer

Program

13.00

Velkomst     

13.15

Tema 1: Anvendelse af besigtigelsesrapporter og surveys

Erfaringer fra den praktiske daglige sagsbehandling og oplæg til drøftelse af emnet v/Lasse Fausing, Skadespecialist, Curatio ApS

14.15

Kaffe og networking

14.45

Tema 2: Fragtbreve – omhyggelighed, udfordringer og faldgruber

  • Myndighedernes eksekvering af CMR §§7-9 på landevejen
    v/Nicoline Hørsman, Juridisk Konsulent, Danske Speditører

  • Eksempel på vej – omlæsning af internationalt gods på terminal i Danmark
    v/Bo Thygesen, Branch Manager, NTG Continent A/S

  • Eksempel på sø – retssag hvor forskelle i transportdokumenter skabte udfordringer
    v/Rasmus Køie, Advokat (H), Danske Speditører

15:45

Afrunding og tak for i dag

   

Tilmelding