Forædling og oplag

Indhold

Kurset fokuserer på emner som:

  • Aktiv forædling
  • Passiv forædling
  • Toldoplag

For at give et helhedsbillede, skal deltagerne også forvente at kurset i forskellig grad vil berøre emner som:

  • Midlertidig opbevaring
  • Andre oplagsordninger
  • Midlertidig import og frizoner
  • Angivelse i form af en indskrivning i klarererens regnskaber
  • Centraliseret toldbehandling
  • Sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld og mulighed for at få lettet de økonomiske byrder

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til på et selvstændigt grundlag at anvende de materielle regler vedrørende aktiv forædling, passiv forædling og toldoplag, samt andre oplagsordninger, og det giver deltagerne kendskab til andre særlige procedurer.

Varighed

Kurset strækker sig over i alt 4 dage og er en kombination af forelæsning, dialog og opgaver.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere hos speditionsvirksomheder eller i virksomheder med international handel og transport, der arbejder med eller skal arbejde med varerførselsopgaver (import/eksport) og publikumsvejledning.

Underviserne har en faglig spids kompetence, en teoretisk og pædagogisk baggrund, der sikrer en god blanding af teori, praktiske eksempler samt opgaver knyttet til aktuelle problemstillinger. Denne blanding sikrer, at kurset er særdeles anvendelsesorienteret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.