Forsendelse

Indhold

Kurset fokuserer på emner som:

  • EU’s forsendelsesordning
  • TIR – procedurer ved afgangstoldsted, grænseovergangssted og bestemmelsessted samt nødprocedurer.

Udbytte

Kurset giver kursisterne et indgående kendskab til EU’s regler om forsendelse samt kendskab til TIR-ordningen. Alt sammen med henblik på, at kunne gennemføre ekspeditioner vedr. forsendelse.

Varighed

Kurset strækker sig over i alt 3 dage og foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog samt praktiske opgaver.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Deltagelse i kurset ”forsendelse” forudsætter forudgående gennemførelse af kurset ”toldopgaven” eller tilsvarende grundlæggende praktisk erfaring indenfor toldområdet.

Kurset henvender sig til medarbejdere hos speditionsvirksomheder eller i virksomheder med international handel og transport.

Endvidere henvender kurset sig til medarbejdere, der arbejder med eller skal arbejde med EU’s forsendelsesordninger.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.