Ledelse af digital transformation

Indhold

Få kompetencer til at arbejde med digital udvikling i din organisation!

Digitalisering stiller nye krav til dig som leder. Du skal kunne forhold dig kritisk til de nye muligheder og skabe de bedste rammer for din organisation nu og i fremtiden.

På dette modul får du indsigt i de centrale teorier, begreber og metoder i relation til digitalisering. Du bliver i stand til at identificere udviklingspotentialet i digitale processer, vælge relevante forretningsmodeller, ledel digital udvikling og implementere digitale processer.

Værdi for dig

Du får Indsigt i teorier, begreber og metoder i forbindelse med ledelse af digitale processer

Du får kompetence til at kunne analysere, vurdere og formidle betydningen af digitalisering

Du lærer om løsningsmodeller til implementering af digitale processer

Du får kompetencer til at identificere behov for egen organisatorisk kompetenceudvikling

Værdi for din arbejdsgiver

Du kan analysere, vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse af digitale processer og udvælge relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer.

Du kan formidle løsningsmodeller om digitale processer til relevante aktører

Udbytte

Organisationen som en aktiv deltager i den digitale forretningsudvikling

Når innovative digitale løsninger bliver kernen i nye produkter og services er virksomheden i gang med en digital transformation og ikke kun effektivisering af de eksisterende processer. Med denne uddannelse bliver du i stand til at lede- eller deltage aktivt i den digitale transformation af organisationen og forstår hvilke evner organisation skal tilegne sig for at gennemføre en succesfuld rejse gennem de forskellige generationer i digital transformation.

Målgruppe & niveau

Kurset er for dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer til at arbejde med digitalisering og digital udvikling.

Niveau: Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.