Toldpræference

Indhold

Kurset fokuserer på emnerne oprindelse, GSP-præferenceoprindelse og EØS-præferenceoprindelse. Herudover berøres øvrige fri-handelsaftaler, toldunionsaftalen med Tyrkiet samt reglerne vedrørende kumulation.

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til på et selvstændigt grundlag at anvende de materielle regler vedrørende almindelig oprindelse og præferenceoprindelse i henhold til GSP-aftalen og EØS-aftalen samt give deltagerne kendskab til andre frihandelsaftaler og toldunionsaftalen med Tyrkiet.

Varighed

Kurset strækker sig over 3 dage, i alt 18 lektioner, og er en kombination af forelæsning, dialog og praktiske cases og opgaver.

Der er ingen eksamen efter dette kursus, men der udstedes et kursusbevis.

Forudsætning Du bedes samtidig være opmærksom på, at du skal medbringe din egen pc, der kan kobles på toldsystemet.

Underviserne har en faglig spidskompetence, en teoretisk og pædagogisk baggrund, der sikrer en god blanding af teori, praktiske eksempler samt opgaver knyttet til aktuelle problemstillinger. Denne blanding indebærer, at kurset er særdeles anvendelsesorienteret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.