Akademileder uddannelse

Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og dermed at skabe bedre resultater. Akademilederuddannelsen er baseret på erfaringsbaseret læring, der sikrer effektiv overførsel til praksis.

Centralt i uddannelsen er den tætte kobling mellem arbejde og uddannelse. Det betyder, at uddannelsen naturligt understøtter udførelsen af dine aktuelle ledelsesopgaver.

Uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at du får en helhedsorienteret indsigt i ledelsesfunktionen. Via de nyeste ledelsesteorier sætter vi fokus på opbygningen af personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Hensigten er, at give dig reelle ledelseskompetencer, som umiddelbart kan bruges i dit job. Der afprøves ledelsesteorier, modeller og metoder i egen organisation ved konkrete og selvvalgte opgaver.

De praktiske opgaver fremlægges og diskuteres i faste netværksgrupper.

Derudover er der coaching, vejledning og sparring af den enkelte deltager på dennes arbejdsplads, således at der sikres sammenhæng mellem teori og praksis.

Emner:

  • Ledelse i praksis / Organisation og arbejdspsykologi
  • Det strategiske lederskab
  • Forretningsforståelse
  • Projektstyring i praksis og Afgangsprojekt

Hvert modul afsluttes med en mundtlig eksamen, der har udgangspunkt i et skriftligt projekt..

Målgruppe

Ledere på alle niveauer i organisationen med en relevant erhvervsuddannelse/gymnasial uddannelse og med 2 års relevant erhvervserfaring efter uddannelse. Der kan gives dispensation ved en individuel visitationssamtale, hvis man har lang erhvervserfaring.

Form

Uddannelsen består af 4 uafhængige moduler, og den gennemføres som et toårigt deltidsstudium i intensive moduler af hver 8 ½ – 12 uger.

Imellem modulerne er der god lejlighed til at forankre din nye viden og kompetencer i dit lederskab.

Den intensive form stiller naturligvis både krav til dig og IBA om at optimere dit udbytte af uddannelsen. Derfor har vi sammensat en pakke med både undervisningsdage og vejledning samt coaching.

For yderligere information om indhold, pris, varighed og SVU godtgørelse – ring til Speditørskolen på tlf. nr. 3374 6727 eller skriv mail til info@dasp.dk

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk