Akademileder uddannelse

Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og dermed at skabe bedre resultater. Akademilederuddannelsen er baseret på erfaringsbaseret læring, der sikrer effektiv overførsel til praksis.

Centralt i uddannelsen er den tætte kobling mellem arbejde og uddannelse. Det betyder, at uddannelsen naturligt understøtter udførelsen af dine aktuelle ledelsesopgaver.

Uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at du får en helhedsorienteret indsigt i ledelsesfunktionen. Via de nyeste ledelsesteorier sætter vi fokus på opbygningen af personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Hensigten er, at give dig reelle ledelseskompetencer, som umiddelbart kan bruges i dit job. Der afprøves ledelsesteorier, modeller og metoder i egen organisation ved konkrete og selvvalgte opgaver.

De praktiske opgaver fremlægges og diskuteres i faste netværksgrupper.

Derudover er der coaching, vejledning og sparring af den enkelte deltager på dennes arbejdsplads, således at der sikres sammenhæng mellem teori og praksis.

Emner:

  • Ledelse i praksis
  • Organisation og arbejdspsykologi
  • Det strategiske lederskab
  • Lederens forretningsforståelse
  • Projektstyring i praksis
  • Valgfag
  • Afgangsprojekt

Hvert modul afsluttes med en mundtlig eksamen, der har udgangspunkt i et skriftligt projekt..

Målgruppe

Ledere på alle niveauer i organisationen med en relevant erhvervsuddannelse/gymnasial uddannelse og med 2 års relevant erhvervserfaring efter uddannelse. Der kan gives dispensation ved en individuel visitationssamtale, hvis man har lang erhvervserfaring.

Uddannelsen udbydes af IBA Kolding.

Mere information

Se her for mere information.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk