Eksamineret Speditør

Første skridt på Danske Speditørers uddannelsesvej. En Akademiuddannelse med mulighed for videreuddannelse

Uddannelsen

I samarbejde med IBA Kolding tilbyder Danske Speditører dig en enestående mulighed for gøre dig fagligt endnu dygtigere i dit daglige arbejde som Speditør.

Eksamineret Speditør er en merkonomuddannelse – og med den i baghånden mangler du kun et afgangsprojektet for at have en fuld Akademiuddannelse.

Udover det, er Eksamineret Speditør også adgangsgivende til Diplomuddannelsen i Transport & Supply chain optimering, Diplomuddannelsen i Bæredygtighed, Data og Digitalisering samt HD, 2. del

Uddannelsen til Eksamineret Speditør er tilrettelagt af speditører for speditører.

Danske Speditørers kurser er derfor altid i teori, såvel som praksis, rettet mod speditørernes virkelighed, hverdag og arbejde.

Eksamineret Speditør består af følgende 4 obligatoriske grundfag:

  • Erhvervsøkonomi
  • Transportjura
  • Økonomistyring i praksis
  • Transport/warehousemanagement

Valgfag:

  • Logistik & Supply chain management (hvis du ønsker at tage Diplomuddannelsen i Transport & Supply chain optimering)
  • Global økonomi (hvis du ønsker at gå på HD 2. del)
  • Klimaregnskaber og Bæredygtig forretningsforståelse (2 fag på hver 5 ECTS point, hvis du ønsker at tage Diplomuddannelsen i Bæredygtighed, Data og Digitalisering)

Du skal vælge 1 af ovenstående muligheder.

Alle ovenstående fag er på 10 ECTS point hver på nær Klimaregnskaber og Bæredygtig forretningsforståelse, som hver er på 5 ECTS point.

Hovedopgave: Du kan skrive hovedopgaven i hvilket fag du ønsker. Vil du videre på HD 2. del, kræver det dog at du skriver din hovedopgave i et økonomifag. Læs mere under HD. 2 del.

Det er en intensiv uddannelse, som kræver, at du forpligter og engagerer dig.

OBS: for at have bestået Eksamineret Speditøruddannelsen, kræver det at du tager 4 grundfag og 1 valgfag. Hovedopgaven er frivillig.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i spedition- og transportbranchen der ønsker viden og faglighed på et højt fagligt speditionsfagligt niveau.

Adgangskrav:

Færdiggjort en ungdomsuddannelse (STX, HTX, HHX, EUX, HF)

SVU:

Du kan læse om du er berettiget til SVU her

Selve ansøgningen om støtte skal først foretages, når du modtager ansøgningen i din indkaldelse fra IBA inden kursus afholdelse.

Form

Hvert fag forløber som oftest over 6-7 dage, fordelt på 3 moduler, samt eksamensdag. Den totale varighed er ca. 8 uger.

Mellem undervisningsdagene er der forberedelse, opgaver og træning.

Erhvervsøkonomi og Transport/ warehousemanagement afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Transportjura, Logistik og Økonomistyring i praksis afsluttes med en mundtlig eksamen.

Det anbefales at man tager Erhvervsøkonomi før Økonomistyring i praksis. Ellers er der ingen specifik rækkefølge man skal tage fagene i.

Indhold

Eksamineret Speditør består af 4 obligatoriske grundfag og 4 valgfag.

Erhvervsøkonomi

Sund økonomi er grundlaget for en sund forretning.

Økonomistyring

Få grundlæggende viden om dine kunders komplekse økonomi.

Transportjura

Lær om juridiske forhold i forhold til transportformer og transportaftaler

TWM

Transport/warehouse managment – faglig specialisering inden for transport og drift af lager

Bæredygtig forretningsforståelse

Lær hvordan du integrerer bæredygtig udvikling og ESG for at skabe værdi for virksomheden

Logistik & Supply Chain Management

Lær om centrale begreber som SCM, 3. og 4. partslogistik (valgfag)

Klimaregnskaber

Få kompetencer til at beregne din virksomheds CO2-regnskab ved hjælp af nøgletal (valgfag)

Global økonomi

Lær om de centrale samfundsøkonomiske sammenhænge (valgfag)

Hovedopgave

Sidste skridt, før du er færdig med din Akademiuddannelse, er dit afgangsprojekt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk