Hovedopgave

Indhold

Dit afgangsprojekt er en individuel, skriftlig rapport, og den danner grundlag for en mundtlig eksamen med ekstern censur. Undervejs i udarbejdelsen af rapporten arbejder du i vekselvirkning mellem selvstudium, undervisning og personlig vejledning.

Udbytte

For at opnå en fuld Akademiuddannelse mangler du som Eksamineret Speditør kun hovedopgaven.

Akademiuddannelsen er adgangsgivende til Diplomuddannelsen i Transport & Supply Chain optimering, samt HD 2. del.

Adgangskrav: At du som har opnået min. 50 ECTS point og ønsker at færdiggøre sin Akademiuddannelse.

Varighed

8 uger

Faget udbydes af Danske Speditører og afholdes af IBA Erhvervsakademi Kolding

For dato, tilmelding og yderligere information – kontakt Speditørskolen på tlf. 3374 6727 eller mail jst@dasp.dk