Speditørernes Grundlæggende Lederuddannelse

Arbejder du i transportbranchen med et nuværende eller kommende lederafsæt, er denne uddannelse tænkt til dig.

Uddannelsen

Med Speditørernes Grundlæggende Lederuddannelse får du en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver dig et stærkt fundament at stå på som leder.

Der er fokus på din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, og uddannelsens forskellige moduler er nøje udvalgte, så du får en bred og solid værktøjskasse, som dækker dine vigtigste opgaver som leder.

Det lærer du!

Efter uddannelsen er du godt klædt på til at håndtere de opgaver, du som leder indenfor branchen står overfor. Du lærer bl.a. om forskellige ledelsesstile og bliver bevidst om din kommunikation i forskellige situationer.

Du får indsigt i, hvordan du understøtter og udvikler dine medarbejdere og dit team, så der opnås høj motivation og trivsel, og du får viden om, hvordan du som leder kan forebygge og håndtere konflikter. Du får redskaber til effektiv uddelegering og prioritering af dine arbejdsopgaver, og du lærer at planlægge og lede på distancen.

Har du ledelsesansvar uden et direkte mandat er dette også forløbet til dig, da du lærer at lede 360 grader rundt i din organisation samt, ikke mindst, at lede dig selv gennem en effektiv hverdag med de rigtige værktøjer.

Indhold

Forløbet er sammensat af 6 solide moduler, der udelukkende indeholder velafprøvede og effektive teorier og metoder indenfor ledelse. Modulerne er justeret således at de repræsenterer de udfordringer, ledere står overfor:

Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab

Dette er grundmodulet hvor der arbejdes med ledelsesrollen og værktøjer til optimering af egen ledelsesmæssig adfærd.

Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj

Dette er kommunikationsmodulet, hvor der arbejdes med konkrete værktøjer til at kunne bedrive effektiv (og strategisk) kommunikation bådet verbalt og non-verbalt.

Modul 3: Ledelse på afstand

Teams, Zoom osv. er glimrende kommunikationsværktøjer, der gør møder mere effektive set ud fra et tidsforbrug. Men hvad med de personlige relationer? På dette modul arbejder vi med ledelse og motivation på distancen.

Modul 4: Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale

På dette modul er en overbygning til kommunikationsmodulet. Her arbejder vi intensivt med strategisk samtaleteknik, således at vi kan håndtere de vanskelige samtaler, analysere og løse konflikter samt argumentere effektivt.

Modul 5: Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse handler om at kunne indtage forskellige (situationsbaserede) ledelsespositioner og skifte mellem dem, når konteksten kræver det. Det handler også om at kunne etablere en oplæring af medarbejderne, som gør dem dygtigere fagligt samtidigt med at motivationen stiger.

Modul 6: Forandringsledelse

Al forandring er svær og i dette modul samler vi modellerne og tankerne fra de andre moduler og knytter dem sammen i en helhed. Hvilke elementer ift. proces, kompetencer og kommunikation skal være på plads for at gennemføre en vellykket forandrings- eller innovationsproces? Det er disse spørgsmål vi dækker i det afsluttende modul.

Form og målgruppe

Varighed

Uddannelsen varer 14 dage, hvoraf der er 2 online dage og resten er fysisk tilstedeværelse med en kombination af undervisning, workshop og case-arbejde. De fysiske moduler gennemføres som intensive 2 dages moduler og hele forløbet afvikles indenfor 3-6 måneder. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som er tænkt ind i den aktuelle jobfunktion, således at din arbejdsgiver kan drage nytte af din nye viden under hele forløbet.

Pris

Prisen på forløbet er kr. 12.831,00 pr. deltager. Der er mulighed for VEU godtgørelse, og du kan læse mere om dette her og generelt om AMU kurser her

Kontakt enten Danske Speditører eller IBC om yderligere informationer.

Ved tilmelding gennem Danske Speditører, køber du samtidigt – hvilket er inkluderet i ovenstående pris – en kursuspakke, der indeholder en personlig adfærdsprofil samt fuld forplejning på de fysiske kursusdage.

Hvor

Forløbet gennemføres på Innovationsfabrikken IBC i Kolding.

Målgruppe

Uddannelsen er både for dig, der er nyudnævnt leder eller er erfaren leder indenfor transportbranchen, uanset om det er fly, shipping eller i en back-end funktion som eks. IT.

Du vil gerne have et udviklingsforløb, der styrker dine ledelseskompetencer og udfordrer dig med relevante og praksisnære problemstillinger fra dit felt, og det giver Speditørernes Grundlæggende Lederuddannelse dig.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk

Tilmelding