Praktisk lederuddannelse

Uddannelsen

Efter uddannelsen er du godt klædt på til at håndtere de opgaver, du som leder indenfor spedition står overfor.

Du lærer bl.a. om forskellige ledelsesstile og bliver bevidst om din kommunikation i forskellige situationer. Du får indsigt i, hvordan du understøtter og udvikler dine medarbejdere og dit team, så der opnås høj motivation og trivsel, og du får viden om, hvordan du som leder kan forebygge og håndtere konflikter.

Du får redskaber til effektiv uddelegering og prioritering af dine arbejdsopgaver, og du lærer at planlægge og lede på distancen.

Emner der bliver undervist i:

  • Ledelse og det personlige lederskab
  • Kommunikation som ledelsesværktøj
  • Ledelse på afstand
  • Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  • Situationsbestemt ledelse
  • Forandringsledelse

Hver deltager for også lavet en personlig DISC profil analyse og skræddersyet rapport.

Målgruppe

Uddannelsen er både for dig, der er nyudnævnt leder eller er erfaren leder indenfor spedition, som gerne vil have et udviklingsforløb, der styrker dine ledelseskompetencer og udfordrer dig med relevante og praksisnære problemstillinger.

Form

Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fire til seks måneder. Den består af fem moduler af to til tre dages varighed.

Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan vælge at arbejde videre med i jobbet.

Indhold

.

Praktisk lederuddannelse

Kontakt Danske Speditører for datoer for afholdelse.

Klik her og læs mere

Godtgørelser og økonomiske tilskud

Her finder du vejledning om SVU-godtgørelse, oplysning om tilskud via kompetencefonden og Omstillingsfonden

Generel information
SVU
Omstillingsfond
Kompetencefonde

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk