Hovedopgave

Indhold

Du skal i samarbejde med dine undervisere vælge et emne du vil skrive om. Emnet skal tage udgangspunkt i et af de afholdte moduler, men viden og kompetencer tilegnet i andre moduler skal også bringes i spil. Hovedopgaven kan først gennemføres, når de øvrige moduler på toldklarereruddannelsen er bestået..

Struktur

Der vil være en fælles opstartsdag og vejledning undervejs (3 gange á 1 time). Varighed fra opstartsdag til projektaflevering er 6 uger.

Den skriftlige opgave udgør 8-10 sider/18.800-24.000 anslag (incl. tegn og mellemrum). Opgaven skal indeholde en problemformulering, analyse og konklusion, der demonstrerer evne til at anvende reglerne på toldområdet.

Efter aflevering afholdes mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afleverede opgave, som forsvares overfor vejleder og censor. Varigheden af dette er 40 minutter incl. votering, meddelelse af karakter mv.

Vejledning kan foretages af alle undervisere på Danske Speditørers toldkurser. Der kan indgives ønske om vejleder, men det garanteres ikke, at ønsket kan opfyldes. Endelig tildeling af vejleder foretages af Danske Speditører i samarbejde med underviserne.

Censorat kan foretages af enhver underviser med tilknytning til Danske Speditørers toldkurser, dog således at ingen underviser kan være både vejleder og censor på samme opgave.

Varighed

6+3 lektioner ( 2 dage) + eksamen.

Forudsætning

  • At du har taget, og bestået, de 5 moduler på uddannelsen.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.