Nordisk Speditørforbund (NSF)

Nordisk Speditørforbund består af følgende nationale rigsforbund:

  • Danske Speditører
  • Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
  • Norges NHO Logistikk og Transport
  • Sveri­ges Transportindustriförbund. (For Sveriges Transportindustriförbund gælder dog kun medlemsvirksomheder, som udøver internationalt speditionssamarbejde.)

Forbundets formål er at varetage medlemmernes fælles interesser ved blandt andet:

  • at samordne branchens forretningsbetingelser under navnet ”Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser” NSAB,
  • at repræsentere medlemmerne over for fælles nordiske og internationale organer og institutioner,
  • fremme fælles initiativer inden for blandt andet uddannelse, forskning, juridisk samarbejde og andre aktiviteter,
  • arbejde for løbende at identificere aktuelle og kommende arbejdsopgaver under NSF og arbejde for i fællesskab at løse disse på en hensigtsmæssig måde.

Bestyrelse

Jesper E. Petersen

NTG Nordic Transport Group

Bengt Westerholm

Beweship Group Ab

Mona Juell

DHL Global Forwarding

Håkan Nilsson

Transportindustriförbundet