Speditørernes Forsikrings-service

Speditørernes Forsikringsservice er hele branchens forsikringsservice, med mere end 20 års erfaring med forsikringsprodukter til speditionsbranchen. Vi hjælper medlemmer af Danske Speditører med at sikre sig unikke forsikringsløsninger, vi sørger for skadebehandling når skaden sker, og sidst men ikke mindst sørger vi også for advokatbehandling, hvis behovet opstår.

Din forsikringsformidler

Vi hjælper medlemmer af Danske Speditører med at opnå forsikringsløsninger, specielt tilpasset branchens behov – via Codan Forsikring A/S.

Din skadebehandler

Vi har en af Danmarks mest erfarne skadebehandlingsafdelinger. Mere end 10.000 claims er håndteret og tilsammen har vi mere end 50 års erfaring med skadebehandling. Skal vi også hjælpe med jeres claims?

Vores koncept

Vores enheder under Speditørernes Forsikringsservice arbejder tæt sammen for at sikre speditørerne den bedste service fra start til slut. Vores mål er at skabe værdi for medlemmer – fra hverdagen og direkte ned på bundlinjen.

Kerneprodukter

Vi tilbyder unikke skræddersyede forsikringsprogrammer til medlemmer af Danske Speditører. Vi arbejder konsekvent med at finde og opfinde forsikringsprodukter, der tager højde for de udfordringer vores medlemmer møder i hverdagen.

Transportansvar

Transportansvar dækker dit ansvar under udførslen af transportopgaver for kunder.
Forsikringen bliver bygget op omkring jeres forretningsbetingelser samt jeres aftale med ordregiver.

Vare- & opholdsforsikring

Vores online-portal www.netcargosafe.com tillader hurtig booking af enkeltforsikringer til jeres kunder, så deres gods er dækket under transport og ophold på jeres lager.

Logistikløsningen

Pakkeløsning for speditøren, der ønsker fuld dækning og kontrol over hele sin kæde af aktører. Logistikløsningen minimerer speditørens risici og dermed forsikringspræmie – og giver mulighed for at tilbyde jeres kunder og underleverandører forsikringsdækning.

Øvrige forsikringsprodukter

Udover vores kerneprodukter tilbyder vi selvfølgelig også en lang række af andre forsikringsprodukter.

Kautionsforsikring

Kautionsforsikring er jeres sikkerhed for dækning af dyre toldkrav opstået i forbindelse med jeres arbejde med T-dokumenter og EU-forsendelsesordningen.

Enkelt kaution

Sikkerhedsdokument, der stiller sikkerhed for EUR 10.000 pr. dokument. Kan benyttes ved sensitive varer såsom cigaretter og spiritus.

Samlet kaution

Årlig kautionsordning med en fast sum. I får ét kautionsdokument, som gælder for alle jeres forsendelser.

Gratis forsikringscheck
for medlemmer

Som medlem af Danske Speditører kan I få et gennemgående tjek af jeres nuværende forsikringer. Vi analyserer dækningerne og identificerer eventuelle ”gaps” i jeres nuværende dækning.

Indtast dine oplysninger herunder og bliv kontaktet af en af vores specialister.