Juridisk Rådgivning2024-02-16T13:03:26+01:00

Juridisk Rådgivning

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser. Som medlem af Danske Speditører har du både adgang til vores gratis juridiske hotline, juridiske vejledninger og skabeloner, samt vores nyhedsbrev ”Speditionsret”. Herudover tilbyder vi fordelagtige priser på gennemgang af jeres kontrakter, juridisk bistand og meget mere.

Gratis juridisk hotline
for medlemmer

70 13 12 14

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB og kontrakter

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi sikrer at en stor del af jeres risiko afdækkes via kontrakter.

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Tenders

Vi hjælper jer med at indgå aftaler i forbindelse med tenders, på korrekt oplyst grundlag, så jeres standardbetingelser tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 995 kr. årligt.

Transportjuridiske arrangementer

Danske Speditører afholder løbende transportjuridiske arrangementer – både fysiske events og webinarer

Transportjuridisk mødeklub

Transportjuridisk mødeklub – netværket for medlemmer med interesse for transportjura

Transportjuridisk mødedag

Det årlige mødested hvor sidste nyt fra den transportjuridiske verden bliver præsenteret.

Medlemsmøde om arbejdsudleje

Deltag i medlemsmøde om den nuværende problematik om arbejdsudlejeskat

Videoer fra webinarer

Se eller gense tidligere webinarer

Speditionsret

Speditionsret er Danske Speditørers juridiske afdelings udgivelser af artikler, omhandlende relevante og aktuelle afgjorte retssager.

Juridiske nyheder

Vær den første til at være opdateret på juridiske nyheder og modtag vores månedlige udgivelse Speditionsret.

Hvor længe skal fragtbreve gemmes?

27. februar 2024|SPEDITIONSRET|

Der findes ingen regler om hvor længe fragtbreve skal opbevares. Men der findes regler, som alligevel betyder at man bør opbevare fragtbreve, fysiske såvel som elektroniske, i en rum tid efter transporten er afsluttet.

Situationen i Det Røde Hav

19. december 2023|UPDATE|

Flere angreb mod containerskibe sejlende i det Røde hav, betyder at flere rederier indstiller al transport via Suez-kanalen, og sejler i stedet syd om Afrika. Læs mere om situationen og hvordan I skal forholde jer overfor kunder og underleverandører.

Transportjuridisk Mødedag om “Greenwashing”

9. november 2023|Uncategorized|

EU-kommissionen vil harmonisere måling, beregning, formidling og dokumentation af CO2-emissioner fra gods- og persontransport i EU. Det sker fordi nogle virksomheder forsøger at "greenwashe" - eller på dansk "grønvaske" - sig selv. Hør mere på Transportjuridisk Mødedag den 23. november.

Go to Top