Juridisk Rådgivning2024-06-06T10:50:54+02:00

Juridisk Rådgivning

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser. Som medlem af Danske Speditører har du både adgang til vores gratis juridiske hotline, juridiske vejledninger og skabeloner, samt vores nyhedsbrev ”Speditionsret”. Herudover tilbyder vi fordelagtige priser på gennemgang af jeres kontrakter, juridisk bistand og meget mere.

Gratis juridisk hotline
for medlemmer

70 13 12 14

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB, kontrakter og tenders

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi hjælper også med at indgå aftaler i forbindelse med tenders.

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Compliance

Få overblik over virksomhedens compliance og de risici som følger med. Vores compliance-site hjælper jer i mål.

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 995 kr. årligt.

Transportjuridiske arrangementer

Danske Speditører afholder løbende transportjuridiske arrangementer – både fysiske events og webinarer

Transportjuridisk mødeklub

Transportjuridisk mødeklub – netværket for medlemmer med interesse for transportjura

Transportjuridisk mødedag

Det årlige mødested hvor sidste nyt fra den transportjuridiske verden bliver præsenteret.

Videoer fra webinarer

Se eller gense tidligere webinarer

Speditionsret

Speditionsret er Danske Speditørers juridiske afdelings udgivelser af artikler, omhandlende relevante og aktuelle afgjorte retssager.

Juridiske nyheder

Vær den første til at være opdateret på juridiske nyheder og modtag vores månedlige udgivelse Speditionsret.

EU-indsats for godstransporten

7. juni 2024|Politik|

En af de første store opgaver for de kommende medlemmer af Europa-Parlamentet er de nødvendige strategiske tiltag, der imødekommer tidens markante geopolitiske udfordringer og sikrer fundamentet for transportens fortsatte bidrag til EU’s økonomi.

Nyt compliance-site

31. maj 2024|SPEDITIONSRET|

Danske Speditører lancerer et helt nyt compliance-site - et unikt opslagsværk, der giver både overblik over relevante regler, information og praktiske redskaber til compliance-arbejdet.

Digitale fragtbreve

30. april 2024|SPEDITIONSRET|

Overgangen til digitale fragtbreve har mange fordele, og FIATAs B/L kan nu også fås i en digital version. Læs mere om digitale fragtbreve og mulighederne herfor.

CMR og force majeure

2. april 2024|SPEDITIONSRET|

I en dom nyligt afsagt af Sø- og Handelsretten blev en speditør frifundet for ansvar for skade på gods grundet brand, som efter at være opstået i en lastbil parkeret ved siden af, spredte sig til den udførende transportørs lastbil.

Hvor længe skal fragtbreve gemmes?

27. februar 2024|SPEDITIONSRET|

Der findes ingen regler om hvor længe fragtbreve skal opbevares. Men der findes regler, som alligevel betyder at man bør opbevare fragtbreve, fysiske såvel som elektroniske, i en rum tid efter transporten er afsluttet.

Go to Top