Danske Speditører

Transport og logistikbranchen i Danmark beskæftiger mere end 150.000 mennesker og løfter overskuddet på betalingsbalancen med 40 milliarder årligt. Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.
Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), FIATA og Dansk Erhverv.
Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB – Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Medlemsservice

Branchespecifikke Nyheder

Få faglige relevante nyheder direkte i din mailboks hver uge

Danske Speditørers produktkatalog

Læs om alle services og ydelser Danske Speditører leverer

Netværk

Danske Speditørers fagudvalg, lokal- og specialforeninger.

CO2 beregner, manual og klima

Danske Speditørers rådgivning til hvordan du laver CO2 beregninger ved transport af gods.

Juridisk hotline

Få viden fra vores juridiske afdeling, vores videnbank og foreningens fageksperter.

Code of Conduct

Danske Speditørers code of conduct der sikrer ordentlige arbejdsforhold

Partnerskabsaftaler

Fordelagtige tilbud via eksterne samarbejdspartnere – fx. brændstof, hotelaftaler

NSAB og dokumentsalg

Hent NSAB 2015 og læs om salg af FIATA dokumenter og kautioner.

Medlemskab

Bliv medlem

Få gratis juridisk hotline, adgang til brugen af NSAB2015, rådgiving om forsikringer og meget mere.

Vores medlemmer

Danske Speditører repræsenterer over 90% af speditions- og logistik virksomhederne i Danmark

Danske Speditørers sekretariat

Danske Speditørers sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Jakob Størling

Relations- & Uddannelseschef

Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444

Martin Aabak

Adm. direktør

Tlf. 3374 6774
Mobil 2080 5660

Ansvarlig for sekretariat

Henriette Nyrum

Chefsekretær

Tlf. 3374 6230

Ansvarlig for kommunikation, presse og marketing

Rikke Bache

Executive Assistant og journalist

Tlf. 3374 6726
Mobil: 53647586

Ansvarlig for
politik & analyse

Lars Bech

Politisk chef

Tlf. 3374 6725
Mobil 3176 2530

Ansvarlig for
juridisk afdeling

Rasmus Køie

Advokat (H)

Tlf. 3374 6724
Mobil 2012 4824

Ansvarlig for skadebehandling

Lasse Fausing

Skadesspecialist

Tlf. 3374 6720
Mobil 6010 4747

Økonomiansvarlig

Maibritt Zaar

Regnskabsansvarlig

Tlf. 3374 6165
Mobil 2420 3420

Ansvarlig for forsikring og risk management

Nicoline Hørsman

Juridisk Konsulent
Juridisk konsulent

Tlf. 3374 6719
Mobil 41 115 115

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på Danske Speditørers årlige generalforsamling

Vedtægter

Du kan læse foreningens vedtægter her

Lokalforeninger

Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Hver forening har sin egen bestyrelse, og bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker at lave.

Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser, arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen i deres lokalområde samt at være arrangør af lokale faglige- eller sociale arrangementer.

Nedenfor kan ses eksempler på de arrangementer lokalforeningerne afholder

Danske Speditører Nord

Københavns Speditørforening

Speditørforening Lillebælt

Esbjerg Speditørforening

Danske Speditører Midtjylland

Danske Speditører Østjylland

Padborg Speditørforening

Eksempler på aktiviteter i lokalforeningerne

Faglige møder

Besøg på Femern Bælt (KSF)

Beregning af udledning af Co2 ved transport af gods (gå hjem møde hos Danske Speditører Nord, Danske Speditører Midtjylland, Padborg Speditørforening, KSF, Esbjerg Speditørforening og Danske Speditører Østjylland)

Ledelsesudvikling (workshop og efterfølgende middag hos Speditørforening Lillebælt)

Foredrag Aarhus havn om havnen og dens udvikling (Danske Speditører Østjylland)

Sociale arrangementer

Bowling (Padborg Speditørforening, Esbjerg Speditørforening, Speditørforening Lillebælt)

Besøg på Padborg racetrack (Padborg Speditørforening)

Ishockey kamp (Esbjerg Speditørforening)

Håndbold kamp (Speditørforening Lillebælt)

Elevdage (virksomhedsbesøg, besøg på Gøteborg havn, Hamburg havn, Fourseas etc.) ved Padborg Speditørforening, Esbjerg Speditørforening, Danske Speditører Nord, KSF og Danske Speditører Østjylland)

Besøg på Christiansborg (Speditørforening Lillebælt)

UNITED CHANGE WALK (Danske Speditører Østjylland)

Nytårskur (Danske Speditører Østjylland)

Sportsturneringer

Fodboldturnering (Esbjerg Speditørforening og KSF)

Padle Cup (KSF)

Uddannelse- og branding aktiviteter

Elev for en dag (virksomhedsbesøg af gymnasieelever ved Padborg Speditørforening og Speditørforening Lillebælt)

Deltagelse på uddannelsesmesse (KSF)

Arrangementer og konferencer