Uddannelse

GF 2021Indhold

DANSKE SPEDITØRERS GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 11. MAJ 2021 KL. 13 - 14.30

Du kan tilgå materialet HER (kræver dasp.dk login) Mødet afholdes via Microsoft Teams.

PROGRAM Kl. 12.45 Deltag via mødeindkaldelse Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.05 Generalforsamling Kl. 14.00 Effektiv, Innovativ og Energirigtig Logistik Kl. 14.30 Tak for i dag Tilmeldingsfrist 23. april 2021. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftlig anmeldes til hovedbestyrelsen via Danske Speditørers sekretariat - dasp@dasp.dk. Efter tilmeldingsfristens udløb og inden to uger forud for generalforsamlingen, modtager deltagerne vejledning og kalenderindkaldelse til onlineafviklingen af generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis.