Enkelt kaution

Sikkerhedsdokument, der stiller sikkerhed for EUR 10.000 pr. dokument. Kan benyttes ved sensitive varer såsom cigaretter og spiritus. Enkeltkautionen består, på simpleste vis, af en kaution, stillet i form af sikkerhedsdokumenter, som kan købes hos Danske Speditører. Man anvender altså løbende sikkerhedsdokumenter, efterhånden som man starter forsendelser op. Der skal for hver enkelt forsendelse oprettes et eller flere sikkerhedsdokumenter for at stille sikkerhed for told og afgifter. Løsningen er således mere administrativ i forhold til en Samlet Kaution.

Varegrupper

I modsætning til en Samlet Kautionsforsikring udmærker Enkeltkautionsforsikringen sig ved at tillade forsendelser af sensitive varer, som fx tobak og spiritus.

Formelle krav

Ved aftale om Enkeltkautionsforsikring, anvendes ”standardproceduren”.

Det er en mulighed, men ikke et krav, at I er tilsluttet NCTS-systemet.

Kautionsbeløbet

Et sikkerhedsdokument stiller sikkerhed for €10.000.
 
Den samlede kautionsstillelse pr. forsendelse kan maksimalt udgøre €200.000 (svarende til 20 sikkerhedsdokumenter).

For forsendelser med tobaksprodukter er kautionen dog begrænset til €40.000 (svarende til 4 sikkerhedsdokumenter).

Enkeltkautionsforsikringen giver jer fleksibilitet, idet I kan sende alle de forsendelser I har behov for, så længe hver enkelt forsendelse holder sig indenfor det maksimale antal sikkerhedsdokumenter.

Sikkerhedsdokumenterne knytter sig til én enkelt forsendelse og kan ikke benyttes igen.

Præmie

Pr. sikkerhedsdokument med en kaution på €10.000 koster DKK 150.

Forsikring

Ved en sædvanlig kautionsstillelse vil realisering af kautionen udløse et krav fra kautionisten mod den hovedforpligtede – det er din virksomhed – svarende til hele kautionsydelsen. Eller med andre ord: skulle noget gå galt, så er det din virksomhed, der kommer til at betale for det.

Vores kautionsordning adskiller sig fra en sædvanlig kautionsstillelse ved at fungere som en forsikringsdækning. Derfor vil I aldrig blive mødt med et uventede krav. Jeres bundlinje er dækket ind – fra første dag. Og giver jer dermed sikkerhed i jeres arbejde med EU-forsendelsesordningen.