Samlet kaution

Årlig kautionsordning med en fast sum. I får ét kautionsdokument, som gælder for alle jeres forsendelser.
En Samlet Kaution er et fast maksimeret kautionsbeløb pr. år, under hvilket T-forsendelser kan gennemføres.
Det betyder at I kan udføre forsendelser inden for beløbsgrænsen med fuld dækning – og når transporten er afsluttet, har I igen et fuldt kautionsbeløb.
Forsikringen er administrativt simpel. Der udstedes kun ét kautionsdokument, som gælder for alle jeres forsendelser. I sparer tid, besvær – og dermed også penge.

Varegrupper

Forsikringen er dækkende for alle varegrupper, med undtagelse af sensitive varer (cigaretter, spiritus o.lign.).

Formelle krav

For at kunne benytte Samlet Kautionsforsikring, skal I være tilsluttet NCTS-systemet, for dermed at kunne anvende ”den forenklede procedure”.

Kautionsbeløbet

I samarbejde med SKAT og i samråd med jeres virksomhed fastsætter vi et kautionsbeløb. Derefter udsteder vi en kautionserklæring på det aftalte beløb.

Kautionsbeløbet svarer til den toldskyld, der kan opstå for varer sendt under EU-forsendelsesordningen, for en periode over mindst en uge.

Kautionsbeløbet frigives, når forsendelsen afsluttes – og kan således benyttes igen til den næste forsendelse.

I har mulighed for kun at skulle stille sikkerhed for 30 eller 50% af kautionsbeløbet – hvis det godkendes af SKAT.

Præmie

Præmien afhænger af kautionsbeløbet.

Opfylder i kravene for kun at skulle stille sikkerhed for 30 eller 50% af kautionsbeløbet, så vil der naturligvis blive en rabat på præmien på jeres kautionsforsikringen.

Forsikring

Ved en sædvanlig kautionsstillelse vil realisering af kautionen udløse et krav fra kautionisten mod den hovedforpligtede – det er din virksomhed – svarende til hele kautionsydelsen. Eller med andre ord: skulle noget gå galt, så er det din virksomhed, der kommer til at betale for det.

Vores kautionsordning adskiller sig fra en sædvanlig kautionsstillelse ved at fungere som en forsikringsdækning. Derfor vil I aldrig blive mødt med et uventede krav. Jeres bundlinje er dækket ind – fra første dag. Og giver jer dermed sikkerhed i jeres arbejde med EU-forsendelsesordningen.