Transportansvar

Transportansvar dækker dit ansvar under udførslen af transportopgaver for kunder.
Forsikringen bliver bygget op omkring jeres forretningsbetingelser samt jeres aftale med ordregiver.

Transportansvar dækker dit ansvar under udførsel af transportopgaver for kunder.

Hvilket ansvar påtager I jer ifølge transportaftalen med kunden?
Sædvanligvis vil transportansvarsforsikringen være bygget op omkring jeres forretningsbetingelser, typisk NSAB 2015, CMR, DHAB eller DMF. Men stemmer det overens med transportaftalen, eller har I påtaget jer et mere vidtgående ansvar?

Spørgsmålet er også hvorvidt alle de opgaver I udfører for kunden kan dækkes af transportansvarsforsikringen? Bør noget løses via en vareforsikring?

Måske transportansvarsforsikringen kræver særlige udvidelser, såfremt I modtager et krav fra andre end jeres ordregiver, fx en slutbruger af et produkt eller af toldmyndigheder.

Kan jeres økonomi bære, hvis I ikke kan begrænse jeres ansvar, og skal betale kunden fulde tab? Også hvis det er X millioner kr.?

Speditøransvar

Dækker jeres ansvar overfor ordregiver når I som speditører udfører opgaver, såsom transport af gods, logistikopgaver, oplagring af gods og fortoldning af gods.

Særlige tillægsdækninger:

Grov uagtsomhed – hvis I ikke selv ønsker at/kan bære, hvis I ikke kan begrænse jeres ansvar, og skal betale kundens fulde tab?

Fortoldninger – laver I fortoldninger for kunder? Og kan I blive mødt med et krav fra kunden for fx fejl i en fortoldning?

Krav fra fx offentlig myndighed eller tredjemand – kan I blive ramt af et krav fra fx toldmyndighederne eller en slutbruger af et produkt? Eller jeres ordregivers kunde?

Havari grosse-dækning – vil I kunne stille sikkerhed for gods ombord på skibe, hvor der erklæres havari grosse, så I hurtigt kan få godset udleveret?

Fragtføreransvar

Dækker jeres ansvar som udførende transportør, når I udfører vejtransporter, og der fx sker skade på godset.

Flytteansvar

Dækker jeres ansvar hvis der sker skader i forbindelse med flytteopgaver for kunder.

Stevedoreansvar

Dækker jeres ansvar hvis der sker skader i forbindelse med stevedoreopgaver.