Vare- og opholdsforsikring

Vores online-portal www.netcargosafe.com tillader hurtig booking af enkeltforsikringer til jeres kunder, så deres gods er dækket under transport og ophold på jeres lager.

Book forsikringer for kundens gods under transport og ophold gennem vores portal CargoSafe.

Sikrer kunden fuld erstatning for beskadiget eller bortkommet godset uanset jeres begrænsningsbeløb.

Og altid med regresfrafald overfor jeres speditøransvarsforsikring.

Cargo Safe er etableret af Danske Speditører.
Siden 2005 har vi via Cargo Safe forsikret mere end 200 speditører og 20.000 transporter.

Vareforsikring

Vareforsikring dækker kundens gods under transport på all-risk betingelser.

Hvis kunden gods beskadiges, enten I jeres eller i en af jeres underleverandørers varetægt, så får kunden hurtigt udbetalt erstatning for det beskadiget gods; Modsat hvis kunden ikke har vareforsikring, så kan de udelukkende få erstatning fra jer, som ofte er meget begrænset i forhold til tabet.

Vil I fastholde kunden og sikre den gode relation?

Tilbyd kunden en vareforsikring.

I tegner nemt hver enkelt vareforsikring i Cargo Safe-portalen. Her bliver dannet et forsikringscertifikat, som I kan videresende til kunden.

Kunden meddækkes dermed på jeres police, og er dækket på all-risk betingelser.

Kunden bliver glad når de hurtigt får løst problemet, når det uheldige sker og godset beskadiges eller bortkommer under en transport.

Udover en glad kunde vil der ikke rettes regres mod jeres ansvarsforsikring, og præmien kan derfor holdes nede på jeres egen forsikring.

Opholdsforsikring

Har I gods under ophold på jeres lager?

Så skal I, iht. NSAB § 25, tilbyde kunden en dækning for brand, vand og indbrudstyveri.

Dækningen kan I også tegnes i Cargo Safe, enten alene eller i kombination med vareforsikring. Her vælges antal måneder for dækningen.

Har kunden fast lager hos jer kan vi i stedet tegne en årlig forsikring, som både letter administrationen og er en billigere løsning.